miércoles, 28 de mayo de 2014

Es venen dos illes: aportació a un article de Francisco Amillo


Es venen dos illes; aportació a un article de Francisco Amillo


Voldríem afegir dos notícies a l’interessantíssim article publicat el 28 de març de 2014 per Francisco Almillo sobre l’illa de Benidorm en el seu blog: en primer lloc, la sol·licitud feta pel senyor Felipe Berge y Rentería, veí d'Alacant, demanant autorització a la Jefatura d'Obres Públiques d'Alacant per fer una casa a l'illa; i l'altre, l’anunci aparegut en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, en el qual s'anuncia una de les vendes públiques que es va intentar fer de la dita illa:

BOPA, 30-08-1928, nº 195.

 BOPA, 17-01-1936, nº 14.


Per completar esta entrada, incloem també un altre intent de venda d’una illa comarcal, en este cas de l’illeta de l’Olla d’Altea. Desconeixem si l’assumpte era seriós o un simple “omplir fulla” en l’anodina premsa de l'època:

Hoja de Lunes, 7-07-1969jueves, 8 de mayo de 2014

Les activitats comercials i industrials d’Altea a les darreries del segle XIX; per França Galiana Botella i Joaquín Ronda Pérez


LES ACTIVITATS COMERCIALS I INDUSTRIALS D'ALTEA A LES DARRERIES DEL SEGLE XIX

França Galiana Botella
Joaquín Ronda Pérez
Les dades que presentem corresponen a un document que recull la matrícula industrial d’Altea per als anys 1896-1897, instrument utilitzat per al cobrament de l’anomenada contribució industrial i de comerç.
Este tribut fou un impost directe creat el 1845 a partir de la reforma tributària coneguda com reforma Mon-Santillán, pel nom de les dos persones que la van promoure: Alejandro Mon, aleshores ministre d’hisenda, i Ramón de Santillán, expert funcionari d’eixe ministeri. La gestió d’este impost estava a càrrec dels ajuntaments que confeccionaven les matrícules arreplegant la informació dels contribuents i, alhora, imposava un recàrrec per a l’erari propi.
Eren subjectes d’este impost els individus i les persones jurídiques que exercien qualssevol tipus d’activitat industrial, comercial, professionals liberals, fabricants o artesans.
Estes activitats estaven catalogades en cinc tarifes. L’Estat fixava una quota depenent del tipus d’activitat i del número d’habitants de la població on s’exercia. Aleshores Altea tenia una població de dret de 5.671 habitants.Matrícula industrial d'Altea anys 1896-1897[1]
Cens per activitats
Nom
Carrer o partida
Activitat
Quota impost
Felipe Martí Jorro (antes Francisco Barrachina)
Ángel, nº 2
Tejidos por menor
160 ptas.
Francisco Bellvert y compañía
Pza. de Isabel II, nº 2[2]
Tejidos por menor
160 ptas.
Jaime Vallés Zaragoza
Mar, nº 149
Tejidos por menor
160 ptas.
José Bonet Ripoll
Santa Bárbara, nº 7
Paquetería[3]
100 ptas.
Francisco Beltrá Mira
Salud, nº 3
Paquetería
100 ptas.
Francisco Llinares Galiana
Jardines, nº 6
Vinos y aguardientes
52 ptas.
Roque Such Ivorra
Alicante, s. n.
Vinos y aguardientes
52 ptas.
Pedro Juan Barber Beneyto
Sol, nº 24
Venta de harinas
52 ptas.
Manuel Sellés
Mar, nº 85
Venta de harinas
52 ptas.
Pedro Juan Esquerdo Mingot
Candelaría, s. n.
Venta de harinas
52 ptas.
José Orozco Zaragoza
Mar, nº 28, dº
Venta de harinas
52 ptas.
Jaime Soler Soriano
Mar, nº 32
Venta de harinas
52 ptas.
Jaime Soler Sellés
Candelaría, s. n.
Venta de harinas
52 ptas.
José Jorro Ripoll
Ángel, nº 10
Chocolatería
35 ptas.
José Ferrer Ripoll
Mayor, s. n.
Abacería[4]
35 ptas.
Francisco Ripoll Martínez
Manuel Harmsen, s. n.[5]
Abacería
35 ptas.
José Moltó Zaragoza
Pza. Cruz, s. n.
Abacería
35 ptas.
Vicente Jorro Ripoll
Pza. de Isabel II, s. n.
Abacería
35 ptas.
Francisco Zaragoza Gonzales
San Vicente, nº 4
Abacería
35 ptas.
Vicente Zaragozí Muñoz
Mar, nº 58
Abacería
35 ptas.
Antonio Vicente García Gimeno
Mayor, nº 21
Tablajero[6]
24 ptas.
Francisco Poblet Orquíin
Mar, s. n.
Tablajero
24 ptas.
Francisco Riera Pérez (antes Rodríguez)
Ptda. Barranquet, s. n.
Tablajero
24 ptas.
Bautista Sobrecases Pérez
Belén, s. n.
Tablajero
24 ptas.
Pedro Picornell Llopis
Mar, nº 30
Tienda de aceite y vinagre[7]
24 ptas.
José Riera Soria
Pza. Cruz, s. n.
Tienda de aceite y vinagre
24 ptas.
Juan Llopis Gisbert
Mayor, nº 3
Tienda de aceite y vinagre
24 ptas.
Bartolomé Plá Coll
Mar, s. n.
Tienda de Aceite y vinagre
24 ptas.
Carmen Orts Llorca
Príncipe Alfonso, s. n.[8]
Venta pescado salado
24 ptas.
Manuel Javoloyes Antón
Mar, s. n.
Venta pescado fresco
24 ptas.
Salvador Agulló Barber
Luis Martínez, s. n. [9]
Horchatería
24 ptas.
Cayetano Cascales Mas
Mar, s. n.
Horchatería
24 ptas.
Juan Beneyto Beneyto
Mar, s. n.
Agente aduanas[10]
104 ptas.
Juan Beneyto Beneyto
Mar, s. n.
Especulador en frutos[11]
52 ptas.
Vicente Ripoll Ripoll
Ptda. Cap Negret
Especulador en frutos
52 ptas.
Salvador Agulló Barber
Luis Martínez, s. n.
Una mesa billar
34 ptas.
Vicente Ripoll Crespo
Círculo, s. n.
Carro una caballería[12]
22 ptas.
Diego Rostoll
Unión, s. n.
Carro una caballería
22 ptas.
José Iváñez Ciudad
Manuel Harmsen, s. n.
Carro una caballería
22 ptas.
José Ripoll
Cap Negret
Carro una caballería
22 ptas.
Miguel Lloret Climent
Belén, 10
Carro una caballería
25,52 ptas.
Bautista Llobell Bernabeu
Iváñez, nº 31
Carro una caballería
25,52 ptas.
Juan Martínez Such
Mar, nº 2
Carro una caballería
25,52 ptas.
Francisco Orozco Barber
Unión, s. n.
Carro una caballería
25,52 ptas.
Francisco Narbó Nave
Ptda. Clot de Mingot, s.n
Carro una caballería
22 ptas.
Sebastián Zaragoza Martínez
Alicante, s. n.
Carro dos caballerías
44 ptas.
Bautista Orozco Ripoll
Carreta, nº 31
Carro dos caballerías
44 ptas.
Pedro Lloret Rostoll
Pza. de la Iglesia, nº 17
Carro dos caballerías
44 ptas.
Francisco Vila Lloret
Mar, nº 83
Rueda de marañas[13]
45 ptas.
Jaime Iváñez Fuster
Cantería, nº 16
Fábrica de tejas un horno 50 metros[14]
52 ptas.
Miguel Lloret Berenguer y Compañía
Pontet, nº 5[15]
Fábrica de yeso de horno sencillo
45 ptas.
José Pérez Borja
Ptda. Galera
Fábrica de yeso de horno sencillo
45 ptas.
Cristóbal Amorós
Mar, s. n.
Fábrica de vinos 15 mil litros
33 ptas.
Fernando Amorós Azorí
Mar, s. n.
Fábrica de vinos 15 mil litros
33 ptas.
Francisco Llinares y José Jorro
Mar, s. n.
Alcoholes alquitara común 625 litros
112,32 ptas.
Vicente Riera
Altea Vieja
Alcoholes alquitara común 120 litros[16]
21,60 ptas.
Pedro Juan Esquerdo Mingot
Candelaría, s. n.
Molino repriesa dos piedras[17]
38 ptas.
Jaime Soler Soriano
Mar, nº 32
Molino repriesa dos piedras
38 ptas.
Pedro Juan Barber Beneyto (hoy Manuel Sellés)
Sol, nº 24
Molino repriesa dos piedras
38 ptas.
Roque Gironés Cortés
Ptda. Molino Torre
Molino repriesa dos piedras
38 ptas.
Jaime Berenguer Berenguer
Círculo, nº 17
Prensa de husillo[18]
78 ptas.
Francisco Berenguer Jorro
Pontet, nº 2
Prensa de husillo
78 ptas.
Jaime Company Ivorra
Trinidad, nº 2
Albéitar
26 ptas.
Ángela Bonastre Roset
Jardines, nº 6
Matrona
22 ptas.
Juan Ramón Ripoll
Pza. Isabel II, s. n.
Sangrador
26 ptas.
Baldomero Llopis Vicente
Manuel Harmsen, nº 34
Notario
99 ptas.
José Carrera Cardona
Salamanca, s. n. [18]
Secretario Juzgado Municipal
22 ptas.
Francisco Pérez Navascués
Carreta, nº 42
Albardero
24 ptas.
Pedro Jaime Borja Agulló
Mar, nº 97
Albardero
24 ptas.
Antonio Molina Saval
Carreta, nº 9
Alpargatero
24 ptas.
Francisco Sastre Orozco
Mar, nº 34
Barbero
24 ptas.
Pascual Malonda Masó
Mar, nº 69
Barbero
24 ptas.
Vicente Ferrer Miñana
Mayor, nº 13
Barbero
24 ptas.
José Juan Jorro
Calvario, nº 23
Carpintero
24 ptas.
José Buigues Mulet
Concepción, nº 3
Carpintero
24 ptas.
José Juan Fuster
Jardines, nº 5
Carpintero
24 ptas.
Francisco Juan Jorro
Luis Martínez, nº 9
Carpintero
24 ptas.
Andrés López Tomás
Mar, nº 97, dº
Carpintero
24 ptas.
Juan Bautista Sivera Font
Pescadores, nº 7
Carpintero
24 ptas.
José Jimeno Ortuño
Remedio, nº 1
Carpintero
24 ptas.
Gines Alvado Morales
San Blas, nº 8
Carpintero
24 ptas.
Jacinto Riera Ivars
San Blas, nº 18
Carpintero
24 ptas.
Vicente Ivars Jordá
Mar, nº 70
Constructor carros
24 ptas.
José Ortiz Carratalá
Manuel Harmsen, s. n.
Herrero
24 ptas.
Juan Asensi Moncho
Jardines, nº 3
Herrero
24 ptas.
Joaquín Vives Iváñez
Jardines, nº 4
Herrero
24 ptas.
Vicente Ivars Jordá
Mar, nº 70
Herrero
24 ptas.
José Berenguer Beneyto
San Antonio, nº 19
Herrero
24 ptas.
Miguel Miñana Ferrer
Luis Martínez, s. n.
Cerrajero
24 ptas.
Vicente Pastor Far
Mar, nº 38
Sastre
24 ptas.
Ramón Puig Ivars (antes Llorca)
Calvario, nº 3 dº
Sastre
24 ptas.
Vicente Barber Juliá
Juan Thous, nº 2
Zapatero
24 ptas.
Francisco Ciudad Mora
Luis Martínez, nº 2
Zapatero
24 ptas.
Juan Bautista Coello Vives

Zapatero
24 ptas.
Francisco Coello Vives
Mayor, nº 70
Zapatero
24 ptas.
Jaime Pérez Sanchis
Sol, nº 28
Zapatero
24 ptas.
Antonio Moll Perles (antes Pont)
Mar, s. n.
Zapatero
24 ptas.
José Juan
San Blas, s. n.
Zapatero
24 ptas.
Juan Durá Serrat (antes Juan Ripoll)
Remedio, s. n.
Horno pan cocer
8 ptas.
Gregorio Orozco Fuster (antes José Gualde)
Alicante, s. n.
Horno pan cocer
8 ptas.
Vicente Ripoll González (antes Juan Serrat)
San Miguel, s. n.
Horno pan cocer
8 ptas.
Gerónimo Pérez Agulló
Alicante, s. n.
Horno pan cocer
8 ptas.

Acord de l'ajuntament d'Altea on es canviaren els noms de carrer la sèquia i carrer Sant Josep
Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, 29-09-1894, nº 223
Antic carrer Príncipe Alfonso, carrer Salvà des de l'11 d'agost de 1895
(Fotografia Joaquín Ronda Pérez, 26-07-2010)

 

Casa Salvà on estava domiciliada Carmen Orts i Llorca
(Fotografía Joaquín Ronda Pérez, 26-07-2010)
Prensa Husillo
(Fotografía A. Serés; www.olearum.es)
(Fotografia: Joaquín Ronda Pérez, 4-05-2014)
De seguides, presentem el llistat per carrers, on es pot observar com es distribuïen els comerços pel poble i en quines vies es concentraven la majoria d’ells.


Matrícula industrial d’Altea, anys 1896-1897
Cens per carrers
Roque Such Ivorra
Alicante, s. n.
Vinos y aguardientes
Sebastián Zaragoza Martínez
Alicante, s. n.
Carro dos caballerías
Gregorio Orozco Fuster (antes José Gualde)
Alicante, s. n.
Horno pan cocer
Gerónimo Pérez Agulló
Alicante, s. n.
Horno pan cocer
Vicente Riera
Altea Vieja
Alcoholes alquitara común 120 litros
José Jorro Ripoll
Ángel, nº 10
Chocolataría
Felipe Martí Jorro (antes Francisco Barrachina)
Ángel, nº 2
Tejidos por menor
Miguel Lloret Climent
Belén, 10
Carro una caballería
Bautista Sobrecases Pérez
Belén, s. n.
Tablajero
José Juan Jorro
Calvario, nº 23
Carpintero
Ramón Puig Ivars (antes Llorca)
Calvario, nº 3 dº
Sastre
Pedro Juan Esquerdo Mingot
Candelaría, s. n.
Venta de harinas
Jaime Soler Sellés
Candelaría, s. n.
Venta de harinas
Pedro Juan Esquerdo Mingot
Candelaría, s. n.
Molino repriesa dos piedras
Jaime Iváñez Fuster
Cantería, nº 16
Fábrica de tejas un horno 50 metros
José Ripoll
Cap Negret
Carro una caballería
Bautista Orozco Ripoll
Carreta, nº 31
Carro dos caballerías
Francisco Pérez Navascués
Carreta, nº 42
Albardero
Antonio Molina Saval
Carreta, nº 9
Alpargatero
Jaime Berenguer Berenguer
Círculo, nº 17
Prensa de husillo
Vicente Ripoll Crespo
Círculo, s. n.
Carro una caballería
José Buigues Mulet
Concepción, nº 3
Carpintero
Bautista Llobell Bernabeu
Iváñez, nº 31
Carro una caballería
Juan Asensi Moncho
Jardines, nº 3
Herrero
Joaquín Vives Iváñez
Jardines, nº 4
Herrero
José Juan Fuster
Jardines, nº 5
Carpintero
Francisco Llinares Galiana
Jardines, nº 6
Vinos y aguardientes
Ángela Bonastre Roset
Jardines, nº 6
Matrona
Vicente Barber Juliá
Juan Thous, nº 2
Zapatero
Francisco Ciudad Mora
Luis Martínez, nº 2
Zapatero
Francisco Juan Jorro
Luis Martínez, nº 9
Carpintero
Salvador Agulló Barber
Luis Martínez, s. n.
Una mesa billar
Miguel Miñana Ferrer
Luis Martínez, s. n.
Cerrajero
Salvador Agulló Barber
Luis Martínez, s. n.
Horchatería
Baldomero Llopis Vicente
Manuel Harmsen, nº 34
Notario
José Iváñez Ciudad
Manuel Harmsen, s. n.
Carro una caballería
José Ortiz Carratalá
Manuel Harmsen, s. n.
Herrero
Francisco Ripoll Martínez
Manuel Harmsen, s. n.
Abacería
Jaime Vallés Zaragoza
Mar, nº 149
Tejidos por menor
Juan Martínez Such
Mar, nº 2
Carro una caballería
José Orozco Zaragoza
Mar, nº 28, dº
Venta de harinas
Pedro Picornell Llopis
Mar, nº 30
Tienda de aceite y vinagre
Jaime Soler Soriano
Mar, nº 32
Venta de harinas
Jaime Soler Soriano
Mar, nº 32
Molino repriesa dos piedras
Francisco Sastre Orozco
Mar, nº 34
Barbero
Vicente Pastor Far
Mar, nº 38
Sastre
Vicente Zaragozí Muñoz
Mar, nº 58
Abacería
Pascual Malonda Masó
Mar, nº 69
Barbero
Vicente Ivars Jordá
Mar, nº 70
Constructor carros
Vicente Ivars Jordá
Mar, nº 70
Herrero
Francisco Vila Lloret
Mar, nº 83
Rueda de marañas
Manuel Sellés
Mar, nº 85
Venta de harinas
Pedro Jaime Borja Agulló
Mar, nº 97
Albardero
Andrés López Tomás
Mar, nº 97, dº
Carpintero
Francisco Poblet Orquíin
Mar, s. n.
Tablajero
Bartolomé Plá Coll
Mar, s. n.
Tienda de Aceite y vinagre
Manuel Javoloyes Antón
Mar, s. n.
Venta pescado fresco
Cayetano Cascales Mas
Mar, s. n.
Horchatería
Juan Beneyto Beneyto
Mar, s. n.
Agente aduanas
Juan Beneyto Beneyto
Mar, s. n.
Especulador en frutos
Cristóbal Amorós
Mar, s. n.
Fábrica de vinos 15 mil litros
Fernando Amorós Azorí
Mar, s. n.
Fábrica de vinos 15 mil litros
Francisco Llinares y José Jorro
Mar, s. n.
Alcoholes alquitara común 625 litros
Antonio Moll Perles (antes Pont)
Mar, s. n.
Zapatero
Vicente Ferrer Miñana
Mayor, nº 13
Barbero
Antonio Vicente García Gimeno
Mayor, nº 21
Tablajero
Juan Llopis Gisbert
Mayor, nº 3
Tienda de aceite y vinagre
Francisco Coello Vives
Mayor, nº 70
Zapatero
José Ferrer Ripoll
Mayor, s. n.
Abacería
Juan Bautista Sivera Font
Pescadores, nº 7
Carpintero
Francisco Berenguer Jorro
Pontet, nº 2
Prensa de husillo
Miguel Lloret Berenguer y Compañía
Pontet, nº 5
Fábrica de yeso de horno sencillo
Carmen Orts Llorca
Príncipe Alfonso, s. n.
Venta pescado salado
Francisco Riera Pérez (antes Rodríguez)
Ptda. Barranquet, s. n.
Tablajero
Vicente Ripoll Ripoll
Ptda. Cap Negret
Especulador en frutos
Francisco Narbó Nave
Ptda. Clot de Mingot, s.n
Carro una caballería
José Pérez Borja
Ptda. Galera
Fábrica de yeso de horno sencillo
Roque Gironés Cortés
Ptda. Molino Torre
Molino repriesa dos piedras
José Moltó Zaragoza
Pza. Cruz, s. n.
Abacería
José Riera Soria
Pza. Cruz, s. n.
Tienda de aceite y vinagre
Francisco Bellvert y compañía
Pza. de Isabel II, nº 2
Tejidos por menor
Vicente Jorro Ripoll
Pza. de Isabel II, s. n.
Abacería
Pedro Lloret Rostoll
Pza. de la Iglesia, nº 17
Carro dos caballerías
Juan Ramón Ripoll
Pza. Isabel II, s. n.
Sangrador
José Jimeno Ortuño
Remedio, nº 1
Carpintero
Juan Durá Serrat (antes Juan Ripoll)
Remedio, s. n.
Horno pan cocer
José Carrera Cardona
Salamanca, s. n.
Secretario Juzgado Municipal
Francisco Beltrá Mira
Salud, nº 3
Paquetería
José Berenguer Beneyto
San Antonio, nº 19
Herrero
Jacinto Riera Ivars
San Blas, nº 18
Carpintero
Gines Alvado Morales
San Blas, nº 8
Carpintero
José Juan
San Blas, s. n.
Zapatero
Vicente Ripoll González (antes Juan Serrat)
San Miguel, s. n.
Horno pan cocer
Francisco Zaragoza Gonzales
San Vicente, nº 4
Abacería
José Bonet Ripoll
Santa Bárbara, nº 7
Paquetería
Pedro Juan Barber Beneyto
Sol, nº 24
Venta de harinas
Pedro Juan Barber Beneyto (hoy Manuel Sellés)
Sol, nº 24
Molino repriesa dos piedras
Jaime Pérez Sanchis
Sol, nº 28
Zapatero
Jaime Company Ivorra
Trinidad, nº 2
Albéitar
Diego Rostoll
Unión, s. n.
Carro una caballería
Francisco Orozco Barber
Unión, s. n.
Carro una caballería

Anunci de Joan Beneyto i Beneyto
La Correspondencia de Alicante, 26-11-1897


[1] Elaborat per l’Ajuntament d’Altea segons el reglament de l’11 d’abril de 1893. Era alcalde Joan Beneyto i Beneyto (ti Joan de Sensi) del Partit Conservador i secretari Gaspar Orts i Orts; Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, 26-06-1896, nº 145.
[2]La Plaza de Isabel II, en que se celebra el mercado, es la mayor y en ella aparece un baluarte, antiguo palacio señorial”; FIGUERAS PACHECO, Francisco, “Provincia de Alicante” en Geografía general del Reino de Valencia dirigida por Francisco Carreras y Candi, Alicante, [1914], p. 699. Davant de l’actual carrer del Portal Vell.
[3] Sinònim de merceria.
[4] Botiga on es venien al detall oli, vinagre, llegums, pastes, sucre, xocolate, cansalada, embotits, abadejo, sabó, etc.
[5] Manuel Harmsen i Bassecourt morí a Alacant, el 27 de juny de 1894, als vint-i-dos anys d’edat de tuberculosi. Era fill del senyor Alejandro Harmsen i Garcia, baró de Maials, polític liberal, comerciant, banquer i gran propietari de la Marina, el pare del qual, el senyor Alejandro Harmsen i Seyvert, nomenà Manuel Javaloyes i Antón i Horacio Javaloyes i Zaragoza apoderats seus a Altea. En els acords presos per l’ajuntament d’Altea el 15 de juliol del 1894, presidit per Enrique Javaloyes i Zaragoza, s’acordà batejar Manuel Harmsen el carrer la sèquia. Alhora, en la mateixa sessió, el carrer Sant Josep va rebre el nom del polític alteà Juan Bautista Thous i Carrera (Altea, 1815 – Benidorm, 1889); Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, 29-09-1894, nº 223.
[6] Sinònim de carnisseria.
[7] Botigues on es venien quantitats menors de sis litres o quilograms d’oli, vinagre i sabó.
[8] Príncipe Alfonso es referia al futur monarca Alfons XII, per tant el nom degué de posar-se entre el 1857, any en què va ser nomenat Príncep d’Astúries, i 1870, quan va rebre els drets dinàstics de sa mare en l’exili estant. En la sesió de l’ajuntament de l’11 d’agost de 1895 es canvia el nom pel carrer Salvà que encara existix en l’actualitat; BOPA, 6-11-1895, nº 254. Hi ha que recordar que en eixe carrer es troba la Casa Salvà i que Carmen Orts Llorca, la contribuent, era la dona de Ignasi Salvà i Cruanyes; PASTOR FLUIXÀ, Jaume, Història de les baronies de Calp, Benissa, Teulada i Altea (segles XIV-XIX), Calpe, 2005, p. 514.
[9] Luis Martínez i Beneyto (Altea, 1828- Madrid, 1874): comerciant i alcalde d’Altea entre els anys 1860 i 1873; sent alcalde el 1864, va donar els terrenys del cementeri de Les Rotes. Va ser membre de la Junta Revolucionària d’Altea en la revolució de setembre del 1868 promoguda en la comarca pel també alteà, Miguel Jorro i Such. Fou condecorat amb la Creu de Beneficència de primera clase el 1871. És l’actual carrer Conde d’Altea.
[10] “Agentes que en las aduanas se ocupan en obtener la habilitación de los documentos, despacho, adeudo, entrega o reexpedición de las mercancías a los dueños de estas, a los consignatarios de las mismas o a los patrones de los buques sin que vendan los géneros, frutos o efectos que se les confíen, ni puedan figurar como consignatarios”; Gaceta de Madrid, 16-04-1893, nº 106, p. 216.
[11] “Especuladores que se dedican, aún cuando sólo sea en épocas determinadas del año, a la compraventa de aves de todas clases y huevos, y de cualquiera frutos o productos de la tierra que no sean cereales, aceite, vinos, aguardientes y licores”; Ibídem, p. 217. 
[12] “Carros y demás carruajes de dos ruedas dedicados al transporte o acarreo por carreteras o caminos”; Ibídem, p. 218.
[13] “Fábricas de marañas o cables de esparto”; Ibídem, p. 219.
[14] “Fábricas de teja, ladrillo, baldosa ordinaria no prensada, en que la cocción de estos materiales se hace por el procedimiento llamado comúnmente hormigueros. Se pagará por la base del hormiguero que no exceda de 50 metros cuadrados”; Ibídem, p. 222.
[15] Camí del pontet.
[16] Alcohol destil·lat.
[17] “Molinos en presa que tengan el ancho de agua para tres o más canales”; Ibídem, p. 225. En el cas dels molins alteans, eren molins de bassa que arreplegaven les aigües del rec Major, de Baix i de Cap Negret, o del barranc del Clot de Mingot, i funcionaven entre tres i sis mesos a l’any. Possiblement, l’adressa que apareix en la matrícula, siga el domicili dels amos o arrendataris dels molins perquè no els hi habitaven. Ramón Llorens recull cinc molins, uno dels quals, el molí vell o molí dels moros, podem considerar-lo aleshores ja desaparegut; per tant els molins són: molí de Benimusa, molí de Garganes o molí Nou, molí de l’Horta i molí de la Torre (l’unic que apareix en la seua ubicació real); LLORENS BARBER, Ramón, Diccionario de Altea y sus cosas, Altea, 1983, pp. 246-248.
[18] José de Salamanca i Mayol, marqués de Salamanca (1811-1883), polític del partit moderat, el qual estava encapçalat en la comarca per Juan Bautista Thous. Salamanca fou un home de negocis molt lligat a les contrates públiques, una de les quals fou la concessió de la línia de ferrocarril Madrid - Alacant; per esta raó molts pobles de la província d’Alacant li dedicaren carrers.