sábado, 9 de noviembre de 2019

Novedad bibliográfica: Segunda entrega de los Anales de Xàbia/Jávea (Alicante)


Novedad bibliográfica: 
Anales de Xàbia/Jávea (1800-1849)
JUAN BAUTISTA CODINA BAS


PARA ADQUIRIR EL LIBRO, ES NECESARIO DIRIGIRSE AL AUTOR MEDIANTE EL SIGUIENTE CORREO ELECTRÓNICO: juancodinabas@yahoo.es

domingo, 29 de septiembre de 2019

La boda reial d'Isabel II: un acte festiu a Callosa d'en Sarrià (Alacant) en l'any 1846; per María Francia Galiana Botella i Joaquín Ronda Pérez
LA BODA REIAL D’ISABEL II: UN ACTE FESTIU A LA CALLOSA DEL 1846


María Francia Galiana Botella
Joaquín Ronda Pérez

(Article publicat en la Revista de festes de Callosa d'en Sarrià, 2019)

El 10 d’octubre del 1846 es va celebrar a Madrid el matrimoni reial entre Isabel II i Francisco de Asís de Borbón, duc de Cadis. La reina, que el mateix dia del desposori complia setze anys d’edat, culminava amb el sí quiero, expressat, segons les cròniques, con una voz un tanto apagada, un llarg procés d’elecció del nóvio que havia començat des que ella tenia ús de raó. La particularitat que la monarca fora una dona havia complicat l’assumpte, atés que Isabel no reinaria mai per ella mateixa, sinó que la influència del rei consort pretenia ser determinant en les decisions familiars i polítiques.

 

Mariage à Madrid du duc de Montpensier avec la princesse Marie-Ferdinande, infante d'Espagne, 16 octobre 1846
Obra de Karl Girardet. Font de la imatge: http://www.chateauversailles.fr/

Prèviament, l’elecció del pretendent reial havia originat una lluita en l’escenari polític nacional i una fragmentació en l’opinió pública, ja que cada facció ideològica defensava una proposta. La qüestió de la boda va ultrapassar les fronteres nacionals: França, Gran Bretanya, Àustria i el Vaticà van presentar els seus candidats amb els quals volien influir en la política d’aliances espanyola.
A més, estava la família, sobretot la reina mare, María Cristina, que, amb una visió patrimonialista de la Corona, considerava que la decisió era fonamentalment seua. Precisament, les insinuacions familiars i del seu cercle íntim van impel·lir la jove Isabel a creure que l’elecció matrimonial cercava la seua felicitat; en realitat, aquesta va ocupar, des d’un principi, un lloc secundari respecte dels interessos nacionals, internacionals i, fins i tot, familiars. En aquest sentit, la biògrafa de la reina, Isabel Burdiel, ha destacat que el matrimoni reial va començar envoltat en la boira d’una escandalosa llegenda negra, que incloïa la manca d’afecte entre els cònjuges i els dubtes sobre la virilitat del rei consort (Burdiel, 2011: 181).
En total, cinc candidatures, una de les quals era la d’un germanastre, van estar descartades; al capdavall, María Cristina va optar, arrossegada pels esdeveniments, per un candidat d’exclusió, més que de convicció: Francisco de Asís, duc de Cadis, cosí germà d’Isabel per partida doble. El matrimoni va comptar amb el vistiplau del govern francés, però subjecte al casament de la infanta Luisa Fernanda, germana d’Isabel, que aleshores tenia 14 anys, amb el duc de Montpensier, el fill menor del rei de França.
Efectivament, el doble matrimoni es va celebrar, amb uns minuts de separació, a les deu i mitja de la nit, en el saló d’ambaixadors del Palau Reial. Entre els presents estaven los Grandes de España, els cortesans, els ministres; els presidents de les altes magistratures de l’Estat, l’Església i l’excèrcit, el cos diplomàtic i un visitant d’excepció, el gran escriptor Alexandre Dumas, ja mundialment reconegut, que acompanyava el seguici francés.
A l’endemà, dia 11, va tindre lloc la segona part del cerimonial, les velacions, a l’església d’Atocha. Llavors va començar una setmana de celebracions, promoguda per l’Ajuntament de Madrid, amb la intenció de persuadir l’opinió pública de les virtuts dels monarques i de l’encert del desposori: monuments, penjolls, adorns, danses regionals i orientals, il·luminacions i decoracions en edificis públics i palaus nobiliaris, música, teatre, balls, vol de coloms, revolteig de campanes a les esglésies, focs d’artifici, repartiment d’almoines a pobres i presos, misses especials i tres dies de corregudes de bous a la plaça Major.


La premsa de Madrid va dedicar una gran cobertura a les dues bodes reials. 
Font de la imatge: Hemeroteca de la Biblioteca Nacional

De l’enumeració dels actes es dedueix que la monarquia intentava apropar-se a tots els estaments del poble, incloses les persones més humils i marginals, perquè participaren de l’alegria de l’esdeveniment i així elevar l’ànim dels madrilenys i forasters que, cal afermar, no acabaven de veure clar la idoneïtat del matrimoni.
No obstant això, les celebracions no es van circumscriure a Madrid: l’Estat liberal no va perdre l’ocasió d’utilitzar una fita històrica per a difondre la imatge de la Corona i cohesionar socialment la nació a l’hora de festejar, tots plegats, l’enllaç. El ministeri de la Governació va transmetre l’ordre d’organitzar actes festius per tota la geografia nacional, i una Real Orden, en aquest sentit, va viatjar des del centre cap a la perifèria.
A Alacant, el cap polític de la província, José Rafael Guerra, va complir la comesa amb la publicació d’un Boletín Extraordinario, el 13 d’octubre del 1846, i la tramesa d’una circular als ajuntaments cinc dies després. Els pobles havien d’enviar un programa i pressupost dels actes perquè foren aprovats per la superioritat.
L’Ajuntament de Callosa es va reunir el 25 d’octubre per acordar celebrar les noces reials amb la solemnitat del fet i segons la posició que el municipi gaudia: una capital de partit judicial de vora quatre mil cinc-cents habitants. El model a seguir fou el del jubileu madrileny, que els prohòmens callosins havien pogut llegir i contemplar en els articles i gravats de la premsa. Per il·lustrar-ho, disposem d’un llistat de les autoritats callosines i dels funcionaris públics de la Callosa del 1846:
Alcalde constitucional: Antonio Savall y Galiana
Primer tinent d’alcalde: Domingo Pasqual y Baldó
Tinent d’alcalde: Francisco Blanquer y Graner
Regidor encarregat de les festes: Bautista Berenguer y Benimeli
Secretari de l’Ajuntament: José Grau y Guilló
Depositari de l’Ajuntament: Domingo Saval y Blanquer
Oficial: Juan Bautista Benimeli y Benimeli
Agutzil porter: José Badía y Ferrer
Pregoner: José Badía y Nadal
Alcaid de la presó: Estevan Ferrando y Sanchis
Rector regent de la parròquia: Francisco Savall
Metge: Mariano Blanquer y Ronda
Cirurgià: Andrés Sellés y Palacio
Conductor de la correspondència: Antonio Bosch
Director del rellotge: Bautista Solbes
Estanquer: Jaime Seguí y Solbes
Administrador de l’estafeta de correus: Vicente Benimeli y Giner
Mestre de xiquets: Fernando Blanquer y Plana
Mestra de xiquetes: Consuelo Campus
Jutge de primera instància: Francisco Javier Sánchez y Ferrer
Escrivà del jutjat: Antonio Ronda y Polart
Fiscal: Vicente Martí

En resum, el programa d’actes proposat per les autoritats callosines fou el següent:
Dissabte, dia 14 de novembre, a les onze i mitja revolteig general de campanes, tres parades de morterets i toc de dolçaina fins a les dotze. Les mateixes activitats es repetiran de nit. La població s’il·luminarà fins a les onze.Dolçainer de la ciutat de València. Font de la imatge: Los valencianos pintados por si mismos, Valencia, 1859.

Diumenge, dia 15 de novembre: la despertada del dia festiu comencarà a les sis amb un revolteig general de campanes, tres parades de morterets i un passacarrers d’una hora. Els carrers s’agranaran i s’arruixaran, i en les cases es col.locaran penjolls a les balconades. A les huit, la corporació municipal i els prohòmens es reuniran a la Sala Consistorial per a dirigir-se, tots plegats, a l’església parroquial, on se celebrarà la missa major, es predicarà el sermó i es cantarà el tedèum. Conclosos els actes religiosos, s’encetarà la part cívica de la festa: el descobriment del retrat de la reina, que estarà davall d’un pavelló, i, de seguida, començaran les danses i les moixigangues fins a les dotze, quan campanes, dolçaines i parades de morterets assenyalaran la fi de la festa. A les tres de la vesprada començarà la correguda de bous i, de nit, a les huit, es dispararà una cordada de focs artificials i continuaran les danses i les moixigangues fins a les onze, moment en què es cobrirà el retrat de la reina.

Dilluns, dia 16 de novembre. De matinada tocaran campanes i dolçaines i es tiraran tres parades de morterets. La corporació municipal es reunirà a les huit en la Sala Capitular perquè l’alcalde descobrisca el retrat de la reina. A continuació començaran les danses i les moixigangues que, a partir de les onze i mitja, ballaran davant la presó, on hi haurà un menjar per als empresonats. De vesprada hi haurà correguda de bous i, de nit, per ordre: focs d’artifici, danses i moixigangues. El dia de festa finalitzarà a les onze amb el cobriment del retrat reial.
Dimarts, dia 17 de novembre. De matinada tocaran campanes i dolçaines i es dispararan els morterets. A les huit, l’alcalde descobrirà el retrat de la reina, que estarà custodiat pels auxiliars de l’ajuntament. De la mateixa manera que els altres dies, es repetiran les danses i les moixigangues fins al migdia, quan es repartirà a cada malalt pobre 4 rals de velló. De vesprada hi haurà una correguda del gall i danses fins a les set i, a les huit es dispararan focs d’artifici seguits de danses i moixigangues. A les onze acabaran les festes amb el cobriment del retrat de la reina.

El pressupost presentat amb el programa tenia les següents partides:
- una missa solemne cantada, un sermó d’un predicador al·lusiu a l’acte, un tedèum en acció de gràcies: 400 rals de velló;
- socors als malalts: 400 rals de velló;
- un menjar per als vint-i-huit presos pobres: 200 rals de velló;
- passacarrers de les dolçaines: 120 rals de velló;
- pólvora per als focs d’artifici: 700 rals de velló;
- posar penjolls i il·luminació general durant els tres dies i l’exposició d’un retrat de la reina: 300 rals de velló;
- danses i moixigangues a l’estil del país: 400 rals de velló. Açò fa esmenar el que s’entenia en l’època per moixiganga. Des de finals del segle XVII fins a principi del segle XX, se celebraren a tot el nostre territori les moixigangues. En origen consistien en una barreja de quadres, danses, música i jocs teatrals que parodiaven les relacions entre els poderosos locals i el poble pla (Sanchis-Francés i Esteve-Faubel, 2013: 240). Solien finalitzar la seua representació amb la construcció d’una torre humana i amb el llançament de traques, coets o focs d’artifici (Idem, 2013: 243). En la seua evolució al llarg del temps, van acabar sent dansadors disfressats amb caretes i roba cridanera que anaven ballant i fent volteretes al so de les dolçaines (Llorente, 1889: 449-454). Callosa, segons el costum valencià, va plantejar fer una moixiganga amb caretes, díhuit dansaires hòmens i dos dolçainers.
El conjunt del pressupost importava 2.520 rals de velló. No obstant això, tenim al nostre abast els rebuts de tot allò que, finalment, es va pagar i els beneficiaris. El desglossament, per ordre de data, és el següent:
- 24 de novembre del 1846, a Domingo Sanchis, clavari de la Confraria del Santíssim, per la cera: 90 rals de velló;
- 24 de novembre del 1846, a don Juan Bautista Ronda, prevere, pel sermó o discurs polític moral: 60 rals de velló;
- 24 de novembre del 1846, a don Francisco Savall, rector regent de la parròquia, pels drets parroquials: 50 rals de velló;
- 24 de novembre del 1846, a Luis Sanchis, per sis ciris per a il·luminar el retrat de la reina: 192 rals de velló;
- 24 de novembre del 1846, a José Nadal, fuster, per la construcció del pavelló per a col·locar el retrat de la reina: 30 rals de velló;
- 24 de novembre del 1846, a Vicente Montiel, per sis dotzenes de fanals i cassoletes per a il·luminar la Casa Consistorial: 46 rals de velló;
- 24 de novembre del 1846, a José Llavador, per l’oli per a la il·luminació: 32 rals de velló;
- 24 de novembre del 1846, a Vicente Berenguer, ordinari a València, per les caretes i altres despeses de les danses i les moixigangues: 102 rals de velló;
- 24 de novembre del 1846, als dansadors i moixiganguers, la relació dels quals aportem, 11 rals de velló a cadascú: 198 rals de velló;
Javier Pérez de Antonio
José Gregori de Paula
Domingo Briones y Berenguer
Vicente Bernabeu y Roig
Joaquín Solbes y Sellés
José Seguí y Espasa
José Herrero
Bernardino Bernabeu y Roig
Bautista Valls de Pedro
José Ronda y Guardiola
Antonio Vicente Seguí y Seguí
Domingo Guardiola y Seguí
José Ferrer
Domingo Antonio Ferri
Antonio Saval y Blanquer
José Pla y Sanchis
Antonio Ronda y Guardiola
Bautista Sanchis y Saval

- 25 de novembre del 1846, a don Francisco Blanquer i Graner, tinent d’alcalde, per les depeses de les corregudes de bous de les quals està encarregat: 400 rals de velló;
- 25 de novembre del 1846, Vicente Ronda, botiguer, per vi, arròs, espècies, llenya i sal lliurats a l’alcaid de la presó per als menjars dels presos durant dos dies de festa: 86 rals i 22 maravedís;
- 25 de novembre del 1846, Josefa Such, pel pa lliurat a l’alcaid de la presó per als menjars dels presos durant dos dies de festa: 38 rals i 12 maravedís;
- 25 de novembre del 1846, José Badía, carnisser, per la carn lliurada a l’alcaid de la presó per als menjars dels presos durant dos dies de festa: 75 rals de velló;
- 25 de novembre del 1846, José Guardiola i Gregori, polvorer, per la pólvora de les festes: 500 rals de velló;Coeter. Font de la imatge: Los valencianos pintados por si mismos, Valencia, 1859

- 28 de novembre del 1846, don Francisco Blanquer i Graner, tinent d’alcalde, pels socors als malalts, pobres i desvalguts, la relació dels quals aportem, 4 rals de velló a cadascú per dia de festa: 600 rals de velló;
José Lledó
José Seguí
María Ferri
Joaquín Seguí
Rosa Tasa
Vicente Pascual
Vicente Ferrer
Rosa Pascual
Bautista Tasa
Jaime Picó
José Botella
Antonio Sellés
Francisca Pascual
José Berenguer
Francisco Seguí
José Sanchis
José Aznar
José Galiana
Francisco Herrera
Joaquín Seguí
María Ronda
Josefa Aznar
José Galiana y Seguí
Mariana Guardiola
Pedro Seguí
José Antonio Botella
Joaquín Berenguer y Roig
Vicente Pérez
Antonia Sansano
Bartolomé Roig
José Lledó
Ana María Botella
Francisca Tasa
Vicente Pérez (el tercer dia no està)
Antonia Lledó
Mariana Pérez
Vicente Escortell
Pedro Sellés
Domingo Seguí
Secilia Palacio
Vicente Samper
Antonia Palacio
Vicente Roig y Espasa
José Galiana “Arraiz”
José Botella de Pedro
José Sais (el tercer dia no està)
Francisco Palacio (el tercer dia no està)
José Picó (el tercer dia no està)
Antonia Sanchis (el tercer dia no està)
Antonio Lledó (el tercer dia no està)
Francisco Solbes (el tercer dia no està)
Rosa Solbes y Pérez (el tercer dia no està)
María Sellés (el tercer dia no està)

- 30 de novembre del 1846, a Miguel Mira i Salvador Ronda, dolçainers, per haver tocat en les funcions: 120 rals de velló.

La suma total dels diners invertits en la festa de la boda reial per l’Ajuntament de Callosa fou de 2.620 rals de velló, un 6% de les despeses que la corporació tenia pressupostades per a l'any 1846.

NOTA: Les dades que aportem en aquest article procedeixen de les fonts següents:
- Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, 13-10-1846;
- Burdiel, Isabel, Isabel II: una biografía (1830-1904), Madrid, 2011, pàgs. 159-181;
- Document signatura GE-13.237/1 de l’Arxiu de la Diputació Provincial d’Alacant;
- Llorente, Teodor, España. Sus monumentos y artes – su naturaleza é Historia. Valencia, vol. II, Barcelona, 1889;
- Pérez Galdós, Benito, Bodas reales, Madrid, 2008, pàgs. 200-384;
- Revista Semanario pintoresco español des del 10 d’octubre fins al 15 de novembre del 1846;
- Salvá Ballester, Adolfo, La villa de Callosa de Ensarriá. Monografía histórica documentada, tomo II, Alicante, 1960, pàg. 8;
- Sanchis-Francés, Raül i Esteve-Faubel, José María, “Historiografia del «Ball de Torrent». De la moixiganga barroca al quadre de balls populars valencians (1692-1929)”, SCRIPTA, Revista internacional de literatura i cultura medieval i moderna, núm. 1, juny 2013, pàgs. 240-265.


jueves, 8 de agosto de 2019

Un viatge retrospectiu de Madrid a Pollença, passant per Tàrbena, mitjançant el quadre "La familia de Gaspar Soliveres", de José Aparicio Inglada; per María Francia Galiana Botella i Joaquín Ronda Pérez


Un viatge retrospectiu de Madrid a Pollença, passant per Tàrbena, mitjançant el quadre La familia de Gaspar Soliveres, de José Aparicio Inglada


María Francia Galiana Botella
(Article publicat en la Revista de festes de Tàrbena, agost 2019)

Dedicat al nostre amic tarbener Jacinto Molines Ripoll


El magnífic retrat a l’oli que el lector pot contemplar puntxant en aquest enllaç, Quadre, es titula La familia de Gaspar Soliveres. L’Estat espanyol el va comprar l’any 2008 per 24.000 € (ABC Cultural, 17-05-2008) i, a hores d’ara, es troba al Museo Nacional del Romanticismo de Madrid, número d’inventari CE7384. Les dimensions del quadre amb el marc són, segons la fitxa tècnica del museu, 2,54 m d’alçada i 2,26 m d’amplària (Museo Nacional del Romanticismo: http://ceres.mcu.es).

L’autoria de l’obra s’atribueix a José Aparicio i Inglada (Alacant, 1773 - Madrid, 1838): un pintor neoclassicista, que es va formar a Alacant, València, Madrid, París i Roma, que va arribar a ser pintor de cambra del rei Ferran VII. Aparicio i Inglada va ser reconegut pels seus quadres de temàtica patriòtica i històrica, alguns dels quals es troben en el Museo del Prado, alhora que fou un retratista consumat.

El pintor alacantí fou membre de les principals acadèmies artístiques de l’època; de fet, La familia de Gaspar Soliveres va participar a l’exposició anual celebrada per la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en el 1832. No obstant això, sembla que Aparicio va culminar l’obra al voltant del 1831, per la data que apareix en el paper que la xiqueta del quadre sosté a les mans, en què s’inscriu: Al Capitan Dn Gas / par / 1831. Aleshores, el quadre es va pintar en plena dècada absolutista (1823-1833); un moment polític favorable per a la família Soliveres, que era defensora de la monarquia absolutista del rei Ferran VII implantada després del trienni liberal (1820-1823).

El quadre ens permet endinsar-nos en la privacitat del luxós i acollidor gabinet de la família Soliveres; una estància decorada amb un tocador d’estil fernandí, una vistosa i colorida catifa i, al fons, un domàs recollit en un cordó ocre. A un colp d’ull, l’escena reflectix un ambient domèstic benestant, sobre el qual destaquen les cinc persones que posen per al retratista.

La figura de la dreta representa Gaspar Maria Soliveres i de Sierra (Madrid, 1801-1860), capità del Primer Regimiento de Cazadores Provinciales de la Guardial Real, en postura marcial. El personatge va vestit amb uniforme de gala sobre qual pengen dues medalles: la creu de cavaller de la distingida orde de Carles III, on va ingressar el 1829, i la de la ciutat de Madrid, ja que era regidor perpetu de l’Ajuntament.

A la seua dreta, en un lloc central, la seua muller, la bella i elegant senyora Sabina de Miera i Babea, que, asseguda en un canapè, protegeix amb el braç dret la seua filla Sabina (Madrid, 1824-1893), mentre que el seu fill Gaspar Castor (Madrid, 1826) li agafa la mà esquerra. Doña Sabina va abillada per a l’ocasió amb un vestit de vellut roig i un tocat molt elaborat al monyo; encara que, per damunt de tot, enlluernen les joies que l’adornen: la diadema, les arracades i els braçalets; tres símbols de riquesa que calia exhibir en un retrat que immortalitzava un llinatge en plena escalada social. Tampoc cal oblidar que els ornaments luxosos eren una necessitat de l’exclusiva vida mundana del matrimoni Soliveres-Miera, que incloïa un abonament a la llotja del Teatro Real, al costat del duc d’Alba, el comte de Pino-Hermoso o el financer José de Salamanca (La España, 26-08-1852).

Dempeus, inclinat sobre el respatller del canapè, amb una laxitud que contrasta amb la rigidesa de Gaspar Maria, hi ha una figura que identifiquem amb son pare: Gaspar Soliveres i Borja (Altea, 1771 - Madrid, 1850), capità de les milícies provincials, però, sobretot, feliç agent de negocis.

Les operacions mercantils de Gaspar Soliveres i Borja abastien un ampli ventall de camps, el principal dels quals era el negociat en la metròpoli d’interessos originats a Cuba, la perla de las Antillas. Una altra activitat a què es dedicava, el subministre de béns a l’exèrcit, potser fora la que li va permetre conéixer el pare de Sabina, Francisco de Miera, un comisari de guerra absolutista com ell. La nostra hipòtesi és que el matrimoni Soliveres-Miera fou una conseqüència d’aquesta relació.

A la Marina Baixa, Gaspar Soliveres i Borja tenia propietats rústiques a l’Alfàs del Pi, la Nucia, Finestrat i la Vila Joiosa (Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, 24-10-1851, n.º128) i figurava com un dels principals contribuents comarcals (Arxiu Històric Provincial d’Alacant, HB-563). Incitat per aquests interessos va promoure la construcció de la carretera de la Marina i va pagar l'alçament dels plànols. El vial, que travessava algunes de les seus propietats a l’Alfàs del Pi, una de les quals pensem que és l’actual Casa Roca, no es va executar, llavors, per problemes polítics (Madoz, 1987, t.º 2: 326).

No obstant això, l’heretat agrícola més important que posseïa Gaspar Soliveres i Borja era La Concepción de Peralta, Velilla de San Antonio (província de Madrid), l’administrador de la qual era un germà, Miquel (Mayoral Moraga et al., 2002: 183). En aquesta propietat, Gaspar Maria Soliveres i de Sierra, com a únic hereu, va fundar, per l’agost del 1851, el balneari La Concepción.


La potència econòmica i social de Gaspar Soliveres i Borja fa sospitar que fou el mecenes del retrat d’Aparicio i Inglada i, per tant, a qui fa referència el nom del quadre. Una altra dada que confirma aquesta idea és que el pintor va manifestar que els dos es coneixien des d’almenys el 1825 (Archivo Histórico Nacional, ESTADO-CARLOS_III, Exp.1991: 58v). En conseqüència, és factible aventurar que La familia de Gaspar Soliveres va decorar alguna sala del seu domicili a Madrid en el carrer Relatores n.º 20 (Diario de Madrid, 10 de febrer de 1818, n.º 41).
Gaspar Soliveres va fer obres en l’immoble dos anys abans que Aparicio pintara el quadre. Font: Archivo de Villa, 1-60-21

El motiu pel qual hem volgut presentar el quadre d’Aparicio i Inglada i redactar un esboç familiar dels Soliveres madrilenys es deu a l’arrel tarbener d’aquest llinatge i la manera en què un dels seus membres va ennoblir el seu origen mallorquí.

Ja hem esmentat que Gaspar Maria Soliveres i de Sierra havia aconseguit ser creditor de l’orde reial de Carles III; concretament mitjançant un decret de l’1 d’agost del 1829. El procés no era fàcil: la prova és un expedient de cent-vint pàgines que el pretendent va haver de presentar, amb testimonis de noblesa, puresa de sang, oficis honorífics, distincions familiars i testaments (AHN, ESTADO-CARLOS_III, Exp.1991).[1]

La part de la recerca que pertocava a la família de la seua mare, María Rafaela de Sierra i Stagno, es va fer a Cadis, d’on era natural, per la qual cosa es va haver de llogar un apoderat, el comerciant gadità Juan Andrés Lacassaigne, amb la comesa d’anar als arxius eclesiàstics i civils i recollir testimonis. D’altra banda, Gaspar Maria va extraure tant la informació de la Marina com les declaracions al seu favor de persones influents a Madrid, per exemple la del pintor José Aparicio i Inglada, de la documentació presentada per obtenir el nomenament de regidor perpetu de l’Ajuntament de Madrid atorgat el 20 de desembre del 1825 (108v).

En resum, el relat justificatiu de la noblesa dels Soliveres explicava que provenien de l’illa de Mallorca, en particular de Pollença. Atesa la condició nobiliària del llinatge, la família havia hagut de fugir cap al Regne de València a causa de la revolta social de les germanies, 1521-1523. A València, el monarca Felip II els havia conservat l’estat nobiliari mitjançant un privilegi, que estava datat el 14 de juny del 1586, a favor de Miquel Soliveres, sisè avi patern de Gaspar Maria, que el pretendent va incloure entre la documentació, i del qual transcrivim l’encetament:

Nos Felipe, Es cosa sabida ser oficio propio y peculiar de un Principe hacer dignos dones y condecorar con titulos y honores a los subditos benemeritos, mayormente á los que brillan decorosamente por su propia virtud y generosidad, é insisten incesantemente en prestar servicios. Y asi constandonos claramente que tu fiel a Nos, amado Miguel Soliveres, de la Villa de Polensa en la Isla de Mallorca, desciendes de linages de Cavalleros, y teniendo presentes los servicios hechos por tu Abuelo y por otros predecesores tuyos y varias cosas concernientes á nuestro Servicio y quietud de nuestro Reyno de Valencia; y tambien de los prestados con estrema fidelidad, cuidados y destreza por los demas predecesores tuyos á Nos y á nuestros predecesores, tanto en tiempo de paz cuanto de Guerra; y los cuales no dudamos que tú, siguiendo las huellas de aquellos, has de prestar, juzgamos con razon un premio de tu virtud y ornamento de la posteridad, condecorar á ti y a tus hijos de ambos sexos, nacidos y á los que nacieran en adelante perpetuamente, con el titulo y honor de Nobleza, (a fin de haceros mas prestos en nuestro servicio): Y asi por el tenor del presente que ha de valer en todos los tiempos venideros, de cierta ciencia y con la Leal autoridad deliberada y expresamente te distinguimos, adornamos y decoramos, a ti el dicho Miguel Soliveres, y á tus descendientes por linea recta, y á toda tu posteridad y la de ellos nacidas y por nacer, bien que solamente procedente de varones, con el titulo de Nobleza, y hos hacemos, elegimos y diputamos nobles, é instituimos, llamamos y nombramos á ti y á ellos, según el grado de la condicion humana, nobles y nacidos y procreados de linage Noble…( 47 v -  51 v).

La còpia del privilegi, que estava escrit en llatí i fou traduït, va estar lliurada pel notari de València Domingo Antonio Casaus el 12 de juliol del 1825.
A partir de la informació genealògica que Gaspar Maria va annexar a l’expedient i la que nosaltres hem obtingut a partir de les nostres recerques hem pogut reconstruir la branca tarbenera del seu llinatge. Avancem al lector que el resultat minimitza la qualitat nobiliària de la família Soliveres.
Genealogia de la família de Gaspar Maria Soliveres. 
Elaboració a partir de: AHN, ESTADO-CARLOS_III, Exp.1991; l’Archivo de la Diócesis Orihuela-Alicante; comunicació escrita de Jacinto Molines Ripoll; portal web de Juan Ramón Pérez Martínez https://gw.geneanet.org/pedreguerxalo?lang=es&pz=juan+ramon&nz=perez+martinez&p=miquel&n=soliveres

La partida més antiga aportada per Gaspar Maria Soliveres és una còpia de l’acta de bateig a Tàrbena, el 26 de novembre del 1634, de Llorenç Soliveres Estrader, fill de Miquel Soliveres i Joana Ana Estradera (110r i 110v). Aquest Miquel Soliveres era fill de Miquel Soliveres i Caterina Cifre.

El matrimoni Soliveres-Cifre està present a Tàrbena des del primer moment de la repoblació després de l’expulsió dels moriscos, ja que Miquel signa la carta de poblament el 25 de desembre del 1610 i els establiments atorgats per Caterina de Montcada el 2 de gener del 1612 (Santacreu Soler et al., 2009: 59 i 153). En aquest sentit, la quantitat de terres que Miquel rep en emfiteusi, 53,5 fanecades, no és cap indici de privilegi perquè, segons les nostres estimacions, la mitjana repartida per poblador en el primer establiment fou 54 fanecades (ibídem, 153).

Gràcies a les dades d’Antoni Domingo i Pere Sala, sabem que el repoblador Miquel Soliveres era conegut a Pollença amb el sobrenom de Llinars, per una possessió que hi tenia (Domingo Pons i Sala Vives, 2007: 79). En el segle XVI, la possessió de Llinars havia estat propietat de Guillem Brullet, que la va vendre a l’honor Miquel Soliveres, al qual pertanyia el 1595 (Gran Enciclopèdia de Mallorca, vol. VII 1991: 383).
La possessió de Llinars a Pollença.
http://www.ajpollenca.net/sites/default/files/documents/3_cat_rustic_possessions_ai2017a_0.pdf


Hem subratllat el mot honor, apòcope d’honorable, perquè és l’únic tret de noblesa que hem trobat de la família Soliveres. En qualsevol cas, no es tractaria d’una noblesa tradicional, sinó a l’anomenada mà major, un grup social que estava format per emfiteutes de propietats valorades en més de 1.000 lliures; una mena de “senyors de poble” que no gaudien de cap tipus de títol nobiliari, però sí de determinats privilegis en el govern municipal (Domingo Pons i Sala Vives, 2007: 71), i la realitat és que Miquel Soliveres de Llinars fou jurat a Tàrbena el 1612 (Santacreu Soler et al., 2009: 79). Malauradament, no tenim dades fefaents per situar els Soliveres en aquest estament, però tampoc ho podem descartar com a improbable: la valoració de la possessió de Llinars el 1685 era 1.200 lliures (Gran Enciclopèdia de Mallorca, 1991, vol. VII: 383).

La segona notícia que hem volgut recalcar de l’entrada Llinars a la Gran Enciclopèdia de Mallorca és la data del 1595, ja que demostra que el repoblador Miquel Soliveres encara estava a Pollença en aquell any i, per tant, desmunta la teoria de la fugida, més de setanta anys enrere, deguda a les germanies. El que sí que és cert és que Miquel Soliveres de Llinars, el beneficiari del privilegi de Felip II, era el sisè avi patern de Gaspar.

La qüestió que ens queda per resoldre, aleshores, és per què un personatge com Miquel Soliveres de Llinars, que gaudia a Pollença d’una posició socioeconòmica gens desfavorable, va emigrar cap a Tàrbena amb la seua dona i, almenys, dos fills de mitjana edat, l’esmentat Miquel i Joana.

La resposta més versemblant és: pel clima de guerra entre bàndols que va esclatar a la vila en l’any 1608, amb morts, ferits, empresonats, ajusticiats, exiliats o fugits, després d’anys d’enfrontaments entre els Canamunts i els Canavalls. Amb l’expulsió dels moriscos, i la corresponent despoblació d’una part del Regne de València, alguns bandolers i altra gent perseguida a Mallorca van convertir aquest regne en un lloc de refugi per a allunyar-se del perill (Domingo Pons i Sala Vives, 2009: 72 i 75-78). Ara bé, anar-se’n de Pollença no volia dir lliurar-se de l’extrema violència, ja que aquesta formava part de la vida quotidiana dels repobladors balears. Sovint els assassinats i morts violentes es feien presents; aquest fou el cas del nostre Miquel Soliveres Cifre, mort violentament a Tàrbena el 5 d’agost del 1639 (Mas Forners i Monjo Mascaró, 2002: 88-89).

La possessió de Llinars, o almenys una part, va continuar lligada a la branca tarbenera dels Soliveres, si més no, fins al 1632 (Domingo Pons i Sala Vives, 2009: 80), però aquests no van tornar mai més a Pollença; que nosaltres hàgem pogut esbrinar, el més pròxim que va estar de la vila illenca fou un membre de la família que va residir a la ciutat de Maó dos-cents quaranta-dos anys després de l’eixida: Gaspar Castor, el xiquet que està pintat en el retrat La familia de Gaspar Soliveres, es va ordenar prevere, i el 1852 fou nomenat canonge de la Seu de Menorca (Diario de Palma, 1-12-1852).

BIBLIOGRAFIA

Domingo Pons, Antoni i Sala Vives, Pere. (2009). Partir cap al regne de València. L’emigració de pollencins durant el segle XVII. En I Jornades de repoblació mallorquina al sud valencià, segle XVII: Tárbena, 2007. Tárbena: Ajuntament de Tárbena, 67-82.

Madoz, Pascual. (1987). Diccionario geográfico-estadístico-histórico de Alicante, Castellón y Valencia, tomo II. Valencia: Edicions Alfons el Magnànim. 

Mas i Forners, Antoni i Monjo i Mascaró, Joan-Lluís. (2002). Per poblar lo regne de Valèntia: l’emigració mallorquina al País Valencià en el segle XVII. Palma de Mallorca: Consellería de Presidència.

Mayoral Moraga, Miguel, Benito López, José Enrique, Ricote Redruejo, Víctor Manuel i González López, Marcos Antonio. (2002). Historia de Velilla de San Antonio. Bornova. Recuperat de: http://www.ayto-velilla.es/wp-content/uploads/libro-completo.pdf.


Santacreu Soler, José Miguel et al. (2009). La carta de poblament de Tàrbena. Alacant: Diputaciò Provincial d’Alacant.


Les referències a la possessió de Llinars de la Gran Enciclopèdia de Mallorca estan extretes de: Gabinet d’Analisi Ambiental i Territorial. (2017). Catàleg de protecció d’edificis i elements d’interés històric, artístic, arquitectònic i paisatgístic del terme municipal de Pollença, vol. III. Arquitectura (sól rústic). Pollença: Ajuntament de Pollença. Recuperat de: http://www.ajpollenca.net/sites/default/files/documents/3_cat_rustic_possessions_ai2017a_0.pdf

Agraïm Noelia Manera i Maite Cano Blanquer les correccions ortogràfiques.[1] Totes les referències arxivístiques són d’aquest document.