jueves, 13 de octubre de 2016

Article sobre Callosa d'en Sarrià: La font del Convent i una proposta de col·laboració col·lectiva - Addenda; per Francesc Joan Sanchis i RoigLA FONT DEL CONVENT I UNA PROPOSTA DE COL·LABORACIÓ COL·LECTIVA –ADDENDA

Per Francesc Joan Sanchis i Roig

Article publicat en la Revista de Festes de Moros i Cristians de 2016. Callosa d'en SarriàAquesta addenda va ser escrita cap al juliol de l'any passat. L'objectiu del document era completar la informació sobre l'antiga Font del Convent que vaig presentar en l'article del 2015[1]. Fonamentalment, en aquell moment, vaig informatitzar el meu accés a algunes de les fonts locals més rellevants, a més d'accedir a l'importantíssim fons documental de l'Arxiu de la Diputació d'Alacant. D'allí extrec la informació econòmica que a continuació apareix.

Primer, en el periòdic, El siglo futuro, del 18/11/1893, p. 3, s'afirma que:
"Nuestro querido corresponsal de Callosa de Ensarriá nos escribe manifestándonos que se están haciendo en aquella localidad los preparativos para las fiestas y féria que anualmente celebra á su Patrona la Virgen de las Injurias, en las que se inaugurará la fuente pública, colocada en la plaza del Convento, y las aceras y afirmado de las calles que recorre la procesión en dicha festividad, estando el ayuntamiento y población interesados en que no decaigan, á pesar del sentimiento general por la supresión del juzgado de instrucción".
Per tant, es tracta de la primera referència escrita que trobem de la Font del Convent, on s'indica la data de la inauguració de la primitiva canalització des de la font de la Renyinosa fins a la plaça del Convent. Però el cert és que probablemente la conducció d'aigua no era del tot adequada ja que Salvà (1960, p. 213) assenyala que:
"En la sesión celebrada el día 9 de abril de 1893 el Ayuntamiento determinó llevar el agua de esta fuente a la plaza del Convento, lo cual pudo efectuar en el verano de 1894, por medio de una cañería de hierro".
Segon, sobre el tallista encarregat de la font, probablement es tracte d'Enrique Nebot[2]. En el pressupost municipal dels anys 1896-97 trobe tres treballadors amb cognom Nebot, un dels quals té un sou de quatre pessetes per jornal, per tant, superior a qualsevol altre dels treballadors. Aquesta distinció suggereix que es tracta de la persona encarregada de l'enllestiment final de la font.Tercer, una anàlisi del pressupost municipal per als anys 1895-96 revela que el capítol X, dedicat a les despeses en obres de nova construcció, consta de 400 pessetes. De forma particular, trobem una referència explícita a la font del Convent, on s'habiliten 250 pessetes per a la seua finalització.


També en el pressupost dels anys 1896-97 es clarifiquen altres aspectes en la finalització de les obres d'aquell any com, per exemple, el seu enllumenament. Cal recordar que la llum elèctrica no arribà a Callosa fins l'any 1900, per tant, originalment es va situar un pal que sostenia un fanal. El cost d'aquelles obres va ser de 61 pessetes, i l'encarregat de l'obra, Bautista Devesa.A més, l'important treball de "empedrado y adoquinado en la Plaza del Convento alrededor de la Fuente" va costar 294 pessetes i 53 cèntims. Com en el cas anterior, se'n va fer entrega a Bautista Devesa, l'encarregat.
Finalment, aquell mateix any també es van lliurar 97 pessetes per "los gastos hechos en la composición de la cañería de la Fuente del Convento" a l'obrer encarregat, Javier Roig Plana. L'extensa documentació econòmica conservada dóna fe dels participants i el caràcter de la seua participació en aquesta empresa, a més d'assenyalar que aquets treballs es van realitzar des de juliol fins a agost de 1896.


[1] Francesc Joan Sanchis i Roig (2015): "La Font del Convent i una proposta de col·laboració col·lectiva", Revista de festes de Moros i Cristians, p. 263-269.
[2] Encara que no podem identificar la seua procedència, de segur que no es tracta d'un callosí. L'estudi de diferents repartiments en el segle XIX, i la documentació encara conservada en el Registre local dels naixements des del 1870 així ho prova.