jueves, 8 de agosto de 2019

Un viatge retrospectiu de Madrid a Pollença, passant per Tàrbena, mitjançant el quadre "La familia de Gaspar Soliveres", de José Aparicio Inglada; per María Francia Galiana Botella i Joaquín Ronda Pérez


Un viatge retrospectiu de Madrid a Pollença, passant per Tàrbena, mitjançant el quadre La familia de Gaspar Soliveres, de José Aparicio Inglada


María Francia Galiana Botella
(Article publicat en la Revista de festes de Tàrbena, agost 2019)

Dedicat al nostre amic tarbener Jacinto Molines Ripoll


El magnífic retrat a l’oli que el lector pot contemplar puntxant en aquest enllaç, Quadre, es titula La familia de Gaspar Soliveres. L’Estat espanyol el va comprar l’any 2008 per 24.000 € (ABC Cultural, 17-05-2008) i, a hores d’ara, es troba al Museo Nacional del Romanticismo de Madrid, número d’inventari CE7384. Les dimensions del quadre amb el marc són, segons la fitxa tècnica del museu, 2,54 m d’alçada i 2,26 m d’amplària (Museo Nacional del Romanticismo: http://ceres.mcu.es).

L’autoria de l’obra s’atribueix a José Aparicio i Inglada (Alacant, 1773 - Madrid, 1838): un pintor neoclassicista, que es va formar a Alacant, València, Madrid, París i Roma, que va arribar a ser pintor de cambra del rei Ferran VII. Aparicio i Inglada va ser reconegut pels seus quadres de temàtica patriòtica i històrica, alguns dels quals es troben en el Museo del Prado, alhora que fou un retratista consumat.

El pintor alacantí fou membre de les principals acadèmies artístiques de l’època; de fet, La familia de Gaspar Soliveres va participar a l’exposició anual celebrada per la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en el 1832. No obstant això, sembla que Aparicio va culminar l’obra al voltant del 1831, per la data que apareix en el paper que la xiqueta del quadre sosté a les mans, en què s’inscriu: Al Capitan Dn Gas / par / 1831. Aleshores, el quadre es va pintar en plena dècada absolutista (1823-1833); un moment polític favorable per a la família Soliveres, que era defensora de la monarquia absolutista del rei Ferran VII implantada després del trienni liberal (1820-1823).

El quadre ens permet endinsar-nos en la privacitat del luxós i acollidor gabinet de la família Soliveres; una estància decorada amb un tocador d’estil fernandí, una vistosa i colorida catifa i, al fons, un domàs recollit en un cordó ocre. A un colp d’ull, l’escena reflectix un ambient domèstic benestant, sobre el qual destaquen les cinc persones que posen per al retratista.

La figura de la dreta representa Gaspar Maria Soliveres i de Sierra (Madrid, 1801-1860), capità del Primer Regimiento de Cazadores Provinciales de la Guardial Real, en postura marcial. El personatge va vestit amb uniforme de gala sobre qual pengen dues medalles: la creu de cavaller de la distingida orde de Carles III, on va ingressar el 1829, i la de la ciutat de Madrid, ja que era regidor perpetu de l’Ajuntament.

A la seua dreta, en un lloc central, la seua muller, la bella i elegant senyora Sabina de Miera i Babea, que, asseguda en un canapè, protegeix amb el braç dret la seua filla Sabina (Madrid, 1824-1893), mentre que el seu fill Gaspar Castor (Madrid, 1826) li agafa la mà esquerra. Doña Sabina va abillada per a l’ocasió amb un vestit de vellut roig i un tocat molt elaborat al monyo; encara que, per damunt de tot, enlluernen les joies que l’adornen: la diadema, les arracades i els braçalets; tres símbols de riquesa que calia exhibir en un retrat que immortalitzava un llinatge en plena escalada social. Tampoc cal oblidar que els ornaments luxosos eren una necessitat de l’exclusiva vida mundana del matrimoni Soliveres-Miera, que incloïa un abonament a la llotja del Teatro Real, al costat del duc d’Alba, el comte de Pino-Hermoso o el financer José de Salamanca (La España, 26-08-1852).

Dempeus, inclinat sobre el respatller del canapè, amb una laxitud que contrasta amb la rigidesa de Gaspar Maria, hi ha una figura que identifiquem amb son pare: Gaspar Soliveres i Borja (Altea, 1771 - Madrid, 1850), capità de les milícies provincials, però, sobretot, feliç agent de negocis.

Les operacions mercantils de Gaspar Soliveres i Borja abastien un ampli ventall de camps, el principal dels quals era el negociat en la metròpoli d’interessos originats a Cuba, la perla de las Antillas. Una altra activitat a què es dedicava, el subministre de béns a l’exèrcit, potser fora la que li va permetre conéixer el pare de Sabina, Francisco de Miera, un comisari de guerra absolutista com ell. La nostra hipòtesi és que el matrimoni Soliveres-Miera fou una conseqüència d’aquesta relació.

A la Marina Baixa, Gaspar Soliveres i Borja tenia propietats rústiques a l’Alfàs del Pi, la Nucia, Finestrat i la Vila Joiosa (Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, 24-10-1851, n.º128) i figurava com un dels principals contribuents comarcals (Arxiu Històric Provincial d’Alacant, HB-563). Incitat per aquests interessos va promoure la construcció de la carretera de la Marina i va pagar l'alçament dels plànols. El vial, que travessava algunes de les seus propietats a l’Alfàs del Pi, una de les quals pensem que és l’actual Casa Roca, no es va executar, llavors, per problemes polítics (Madoz, 1987, t.º 2: 326).

No obstant això, l’heretat agrícola més important que posseïa Gaspar Soliveres i Borja era La Concepción de Peralta, Velilla de San Antonio (província de Madrid), l’administrador de la qual era un germà, Miquel (Mayoral Moraga et al., 2002: 183). En aquesta propietat, Gaspar Maria Soliveres i de Sierra, com a únic hereu, va fundar, per l’agost del 1851, el balneari La Concepción.


La potència econòmica i social de Gaspar Soliveres i Borja fa sospitar que fou el mecenes del retrat d’Aparicio i Inglada i, per tant, a qui fa referència el nom del quadre. Una altra dada que confirma aquesta idea és que el pintor va manifestar que els dos es coneixien des d’almenys el 1825 (Archivo Histórico Nacional, ESTADO-CARLOS_III, Exp.1991: 58v). En conseqüència, és factible aventurar que La familia de Gaspar Soliveres va decorar alguna sala del seu domicili a Madrid en el carrer Relatores n.º 20 (Diario de Madrid, 10 de febrer de 1818, n.º 41).
Gaspar Soliveres va fer obres en l’immoble dos anys abans que Aparicio pintara el quadre. Font: Archivo de Villa, 1-60-21

El motiu pel qual hem volgut presentar el quadre d’Aparicio i Inglada i redactar un esboç familiar dels Soliveres madrilenys es deu a l’arrel tarbener d’aquest llinatge i la manera en què un dels seus membres va ennoblir el seu origen mallorquí.

Ja hem esmentat que Gaspar Maria Soliveres i de Sierra havia aconseguit ser creditor de l’orde reial de Carles III; concretament mitjançant un decret de l’1 d’agost del 1829. El procés no era fàcil: la prova és un expedient de cent-vint pàgines que el pretendent va haver de presentar, amb testimonis de noblesa, puresa de sang, oficis honorífics, distincions familiars i testaments (AHN, ESTADO-CARLOS_III, Exp.1991).[1]

La part de la recerca que pertocava a la família de la seua mare, María Rafaela de Sierra i Stagno, es va fer a Cadis, d’on era natural, per la qual cosa es va haver de llogar un apoderat, el comerciant gadità Juan Andrés Lacassaigne, amb la comesa d’anar als arxius eclesiàstics i civils i recollir testimonis. D’altra banda, Gaspar Maria va extraure tant la informació de la Marina com les declaracions al seu favor de persones influents a Madrid, per exemple la del pintor José Aparicio i Inglada, de la documentació presentada per obtenir el nomenament de regidor perpetu de l’Ajuntament de Madrid atorgat el 20 de desembre del 1825 (108v).

En resum, el relat justificatiu de la noblesa dels Soliveres explicava que provenien de l’illa de Mallorca, en particular de Pollença. Atesa la condició nobiliària del llinatge, la família havia hagut de fugir cap al Regne de València a causa de la revolta social de les germanies, 1521-1523. A València, el monarca Felip II els havia conservat l’estat nobiliari mitjançant un privilegi, que estava datat el 14 de juny del 1586, a favor de Miquel Soliveres, sisè avi patern de Gaspar Maria, que el pretendent va incloure entre la documentació, i del qual transcrivim l’encetament:

Nos Felipe, Es cosa sabida ser oficio propio y peculiar de un Principe hacer dignos dones y condecorar con titulos y honores a los subditos benemeritos, mayormente á los que brillan decorosamente por su propia virtud y generosidad, é insisten incesantemente en prestar servicios. Y asi constandonos claramente que tu fiel a Nos, amado Miguel Soliveres, de la Villa de Polensa en la Isla de Mallorca, desciendes de linages de Cavalleros, y teniendo presentes los servicios hechos por tu Abuelo y por otros predecesores tuyos y varias cosas concernientes á nuestro Servicio y quietud de nuestro Reyno de Valencia; y tambien de los prestados con estrema fidelidad, cuidados y destreza por los demas predecesores tuyos á Nos y á nuestros predecesores, tanto en tiempo de paz cuanto de Guerra; y los cuales no dudamos que tú, siguiendo las huellas de aquellos, has de prestar, juzgamos con razon un premio de tu virtud y ornamento de la posteridad, condecorar á ti y a tus hijos de ambos sexos, nacidos y á los que nacieran en adelante perpetuamente, con el titulo y honor de Nobleza, (a fin de haceros mas prestos en nuestro servicio): Y asi por el tenor del presente que ha de valer en todos los tiempos venideros, de cierta ciencia y con la Leal autoridad deliberada y expresamente te distinguimos, adornamos y decoramos, a ti el dicho Miguel Soliveres, y á tus descendientes por linea recta, y á toda tu posteridad y la de ellos nacidas y por nacer, bien que solamente procedente de varones, con el titulo de Nobleza, y hos hacemos, elegimos y diputamos nobles, é instituimos, llamamos y nombramos á ti y á ellos, según el grado de la condicion humana, nobles y nacidos y procreados de linage Noble…( 47 v -  51 v).

La còpia del privilegi, que estava escrit en llatí i fou traduït, va estar lliurada pel notari de València Domingo Antonio Casaus el 12 de juliol del 1825.
A partir de la informació genealògica que Gaspar Maria va annexar a l’expedient i la que nosaltres hem obtingut a partir de les nostres recerques hem pogut reconstruir la branca tarbenera del seu llinatge. Avancem al lector que el resultat minimitza la qualitat nobiliària de la família Soliveres.
Genealogia de la família de Gaspar Maria Soliveres. 
Elaboració a partir de: AHN, ESTADO-CARLOS_III, Exp.1991; l’Archivo de la Diócesis Orihuela-Alicante; comunicació escrita de Jacinto Molines Ripoll; portal web de Juan Ramón Pérez Martínez https://gw.geneanet.org/pedreguerxalo?lang=es&pz=juan+ramon&nz=perez+martinez&p=miquel&n=soliveres

La partida més antiga aportada per Gaspar Maria Soliveres és una còpia de l’acta de bateig a Tàrbena, el 26 de novembre del 1634, de Llorenç Soliveres Estrader, fill de Miquel Soliveres i Joana Ana Estradera (110r i 110v). Aquest Miquel Soliveres era fill de Miquel Soliveres i Caterina Cifre.

El matrimoni Soliveres-Cifre està present a Tàrbena des del primer moment de la repoblació després de l’expulsió dels moriscos, ja que Miquel signa la carta de poblament el 25 de desembre del 1610 i els establiments atorgats per Caterina de Montcada el 2 de gener del 1612 (Santacreu Soler et al., 2009: 59 i 153). En aquest sentit, la quantitat de terres que Miquel rep en emfiteusi, 53,5 fanecades, no és cap indici de privilegi perquè, segons les nostres estimacions, la mitjana repartida per poblador en el primer establiment fou 54 fanecades (ibídem, 153).

Gràcies a les dades d’Antoni Domingo i Pere Sala, sabem que el repoblador Miquel Soliveres era conegut a Pollença amb el sobrenom de Llinars, per una possessió que hi tenia (Domingo Pons i Sala Vives, 2007: 79). En el segle XVI, la possessió de Llinars havia estat propietat de Guillem Brullet, que la va vendre a l’honor Miquel Soliveres, al qual pertanyia el 1595 (Gran Enciclopèdia de Mallorca, vol. VII 1991: 383).
La possessió de Llinars a Pollença.
http://www.ajpollenca.net/sites/default/files/documents/3_cat_rustic_possessions_ai2017a_0.pdf


Hem subratllat el mot honor, apòcope d’honorable, perquè és l’únic tret de noblesa que hem trobat de la família Soliveres. En qualsevol cas, no es tractaria d’una noblesa tradicional, sinó a l’anomenada mà major, un grup social que estava format per emfiteutes de propietats valorades en més de 1.000 lliures; una mena de “senyors de poble” que no gaudien de cap tipus de títol nobiliari, però sí de determinats privilegis en el govern municipal (Domingo Pons i Sala Vives, 2007: 71), i la realitat és que Miquel Soliveres de Llinars fou jurat a Tàrbena el 1612 (Santacreu Soler et al., 2009: 79). Malauradament, no tenim dades fefaents per situar els Soliveres en aquest estament, però tampoc ho podem descartar com a improbable: la valoració de la possessió de Llinars el 1685 era 1.200 lliures (Gran Enciclopèdia de Mallorca, 1991, vol. VII: 383).

La segona notícia que hem volgut recalcar de l’entrada Llinars a la Gran Enciclopèdia de Mallorca és la data del 1595, ja que demostra que el repoblador Miquel Soliveres encara estava a Pollença en aquell any i, per tant, desmunta la teoria de la fugida, més de setanta anys enrere, deguda a les germanies. El que sí que és cert és que Miquel Soliveres de Llinars, el beneficiari del privilegi de Felip II, era el sisè avi patern de Gaspar.

La qüestió que ens queda per resoldre, aleshores, és per què un personatge com Miquel Soliveres de Llinars, que gaudia a Pollença d’una posició socioeconòmica gens desfavorable, va emigrar cap a Tàrbena amb la seua dona i, almenys, dos fills de mitjana edat, l’esmentat Miquel i Joana.

La resposta més versemblant és: pel clima de guerra entre bàndols que va esclatar a la vila en l’any 1608, amb morts, ferits, empresonats, ajusticiats, exiliats o fugits, després d’anys d’enfrontaments entre els Canamunts i els Canavalls. Amb l’expulsió dels moriscos, i la corresponent despoblació d’una part del Regne de València, alguns bandolers i altra gent perseguida a Mallorca van convertir aquest regne en un lloc de refugi per a allunyar-se del perill (Domingo Pons i Sala Vives, 2009: 72 i 75-78). Ara bé, anar-se’n de Pollença no volia dir lliurar-se de l’extrema violència, ja que aquesta formava part de la vida quotidiana dels repobladors balears. Sovint els assassinats i morts violentes es feien presents; aquest fou el cas del nostre Miquel Soliveres Cifre, mort violentament a Tàrbena el 5 d’agost del 1639 (Mas Forners i Monjo Mascaró, 2002: 88-89).

La possessió de Llinars, o almenys una part, va continuar lligada a la branca tarbenera dels Soliveres, si més no, fins al 1632 (Domingo Pons i Sala Vives, 2009: 80), però aquests no van tornar mai més a Pollença; que nosaltres hàgem pogut esbrinar, el més pròxim que va estar de la vila illenca fou un membre de la família que va residir a la ciutat de Maó dos-cents quaranta-dos anys després de l’eixida: Gaspar Castor, el xiquet que està pintat en el retrat La familia de Gaspar Soliveres, es va ordenar prevere, i el 1852 fou nomenat canonge de la Seu de Menorca (Diario de Palma, 1-12-1852).

BIBLIOGRAFIA

Domingo Pons, Antoni i Sala Vives, Pere. (2009). Partir cap al regne de València. L’emigració de pollencins durant el segle XVII. En I Jornades de repoblació mallorquina al sud valencià, segle XVII: Tárbena, 2007. Tárbena: Ajuntament de Tárbena, 67-82.

Madoz, Pascual. (1987). Diccionario geográfico-estadístico-histórico de Alicante, Castellón y Valencia, tomo II. Valencia: Edicions Alfons el Magnànim. 

Mas i Forners, Antoni i Monjo i Mascaró, Joan-Lluís. (2002). Per poblar lo regne de Valèntia: l’emigració mallorquina al País Valencià en el segle XVII. Palma de Mallorca: Consellería de Presidència.

Mayoral Moraga, Miguel, Benito López, José Enrique, Ricote Redruejo, Víctor Manuel i González López, Marcos Antonio. (2002). Historia de Velilla de San Antonio. Bornova. Recuperat de: http://www.ayto-velilla.es/wp-content/uploads/libro-completo.pdf.


Santacreu Soler, José Miguel et al. (2009). La carta de poblament de Tàrbena. Alacant: Diputaciò Provincial d’Alacant.


Les referències a la possessió de Llinars de la Gran Enciclopèdia de Mallorca estan extretes de: Gabinet d’Analisi Ambiental i Territorial. (2017). Catàleg de protecció d’edificis i elements d’interés històric, artístic, arquitectònic i paisatgístic del terme municipal de Pollença, vol. III. Arquitectura (sól rústic). Pollença: Ajuntament de Pollença. Recuperat de: http://www.ajpollenca.net/sites/default/files/documents/3_cat_rustic_possessions_ai2017a_0.pdf

Agraïm Noelia Manera i Maite Cano Blanquer les correccions ortogràfiques.[1] Totes les referències arxivístiques són d’aquest document.