miércoles, 28 de mayo de 2014

Es venen dos illes: aportació a un article de Francisco Amillo


Es venen dos illes; aportació a un article de Francisco Amillo


Voldríem afegir dos notícies a l’interessantíssim article publicat el 28 de març de 2014 per Francisco Almillo sobre l’illa de Benidorm en el seu blog: en primer lloc, la sol·licitud feta pel senyor Felipe Berge y Rentería, veí d'Alacant, demanant autorització a la Jefatura d'Obres Públiques d'Alacant per fer una casa a l'illa; i l'altre, l’anunci aparegut en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, en el qual s'anuncia una de les vendes públiques que es va intentar fer de la dita illa:

BOPA, 30-08-1928, nº 195.

 BOPA, 17-01-1936, nº 14.


Per completar esta entrada, incloem també un altre intent de venda d’una illa comarcal, en este cas de l’illeta de l’Olla d’Altea. Desconeixem si l’assumpte era seriós o un simple “omplir fulla” en l’anodina premsa de l'època:

Hoja de Lunes, 7-07-1969No hay comentarios:

Publicar un comentario