sábado, 22 de octubre de 2011

Les festes del segle XIX, per Salvador Solbes Rodríguez

Article publicat a la Revista de Festes de Moros i Cristians de Callosa d'en Sarrià, any 2011

 INTRODUCCIÓ.-      

A penes fa un any que es va publicar el llibre sobre els 150 anys de festes de Moros i Cristians de Callosa d’en Sàrria, el qual hem considerat com el compendi de tota la informació disponible, fins a la data, junt amb noves aportacions recents; i ja podem disposar de nova informació sobre com eren les festes a finals del segle XIX i pràcticament des del seu inici.

            La informació documental més antiga que es disposava era la del programa d'actes de les festes de l'any 1892, i ens indicava els actes que es realitzaven en les festes d'aquella època. Però… la digitalització de documentació històrica cada vegada és més ràpida.

            El Ministeri de Cultura ha creat la Biblioteca Virtual de la Premsa Històrica http://prensahistorica.mcu.es, on es poden consultar molts exemplars digitalitzats de la premsa espanyola del segle XIX; i de la mateixa forma que en els nostres temps podem veure que les festes de Callosa, per mitjà de cròniques, apareixen en la premsa actual, estes també apareixien en alguns exemplars del segle XIX.

            Les biblioteques, hemeroteques i arxius virtuals que estan creant-se, cada vegada en nombre més gran i a major velocitat, obrin un nou camí per a nous lectors, noves investigacions o per a incentivar en els lectors un altre tipus de suport, i també l’accés a altres obres i a biblioteques de llocs distants, que abans d'estes noves Tecnologies de la Informació i de la Comunicació, l'investigador estava moltes vegades impossibilitat de consultar.

LA PREMSA ESPANYOLA DEL SEGLE XIX.-

La Guerra de la Independència va crear una gran demanda informativa. D'altra banda, el govern provisional, reunit a Cadis, va decretar en 1810 la llibertat de premsa i els ciutadans volien saber què ocorria en les sessions de les Corts...; tot això va provocar la multiplicació de les publicacions periòdiques de totes les tendències: periòdics liberals com El Conciso o El Robespierre Espanyol; anticonstitucionalistes com El Censor General; i inclús afrancesats com La Gaceta de Sevilla o El diario de Barcelona.

 Amb la tornada de Ferran VII es va tornar a interrompre tota l'activitat periodística: el 25 d'abril de 1815 va prohibir qualsevol publicació no oficial. A partir d'este moment i durant tota la primera mitat del segle se succeïxen els períodes liberals, en els que la premsa pot desenvolupar-se, i les etapes absolutistes en què es prohibixen este tipus de publicacions. En 1834, després de la mort de Ferran VII, tornen a Espanya els liberals expulsats en 1823. Estos exiliats no sols porten les idees romàntiques, sinó les noves formes de fer periodisme dels anglesos.

 Els periòdics anteriors a 1835 a penes incloïen informacions. Tractaven temes polítics o científics. Solien tindre format xicotet, estaven escrits en una columna i el seu aspecte era prou avorrit. Però a partir d'esta data sorgixen altres més pareguts als actuals. Des de 1868 continuen existint periòdics d'opinió, defensors d'un partit o líder polític, però es desenvolupa una premsa informativa que és la que més èxit té entre els lectors i la que aconseguix majors tirades. L'aspecte extern d'estos periòdics és més amé. El seu contingut ja no es limita a temes polítics, sinó que apareixen noves seccions de crítica literària, passatemps, anècdotes i humor. Dediquen més espai a la publicitat i inserixen fulletons, (novel·les per capítols) que gaudien de gran acceptació entre el públic lector.

Després de la revolució de 1868, la Constitució de 1869 reconeix la llibertat de premsa, per la qual cosa, de nou, sorgixen nombrosos periòdics i revistes. En 1883, la Llei d'impremta establida pel govern liberal de Sagasta afavorix també les publicacions periòdiques.

 En les primeres dècades del segle XIX la premsa continua sent un producte per a minories ja que la majoria de la població era analfabeta. Les tirades són molt xicotetes, mai sobrepassen els 1.500 exemplars, però tenen una àmpla difusió degut a la tradició de la lectura en veu alta, l'existència de gabinets de lectura i el costum de llegir els diaris en els cafés, ateneus i tertúlies. A Madrid i en les capitals de províncies va anar creant-se un públic lector més ampli a mesura que es va estendre l'educació. A partir de 1868 es desenvolupa la premsa femenina.

 La premsa alacantina del segle XIX.

             La premsa de la província d'Alacant durant el segle XIX seguix el mateix corrent que tota la premsa a nivell nacional, amb l'aparició i desaparició de prou editors; els més destacats van ser els següents:


PERIODIC
Periodicitat
Any de fundació
Ideología de la publicació
El Eco de Alicante
Diaria
1866
Liberal
El Constitucional
Diaria
1871
Liberal
El Independiente
Diaria
1873
Republicana federal
El Graduador
Diaria
1873/1874
Conservadora
La Unión Democrática
Diaria
1879
Republicana
El Eco de la Provincia
Diaria
1879
Liberal
El Alicantino
Diaria
1880
Catòlica
La Correspondencia de Alicante
Diaria
1883
Independent
El Liberal
Diaria
1886
Liberal
La Correspondencia Alicantina
Diaria
1892
Liberal
El Correo
Diaria
1898
Conservadora

Com es pot apreciar, per a gustos colors.

 LES FESTES DE 1877.-

            En 1877, a penes 17-18 anys després de les primeres festes de Callosa a la nostra Patrona, trobem en el periòdic “El Graduador”, de data 5 d'octubre, una menció sobre les mateixes, del següent literal:

“FESTIVIDADES.- El 14 y 15 del actual, tendrán lugar las fiestas de costumbre en Callosa de Ensarriá, en celebración de los días de la patrona del pueblo, La Virgen de las Injurias.

Habrá fuegos artificiales, toros, simulacro de moros y cristianos, dos bandas de música recorriendo las calles de la población y amenizando con sus excelentes tocatas todos los festejos; grupos que representarán a los notables personajes bíblicos, Noé, Josué y Abraham; preciosas niñas vistosamente ataviadas representando a la hermosa Judit, a Santa Ursula y a Santa Bárbara; solemne función religiosa y otros festejos de menos importancia, pero que todos juntos darán a dichos días, toda la animación que se de apetecer.

            Según nuestras noticias asistirán a estas fiestas un considerable número de forasteros.

            Bien por los mayordomos que así se esmeran para celebrar con toda solemnidad los días de la patrona de la población.”

Com podem apreciar per allò que escriu el corresponsal, es dóna a entendre que les festes de moros i cristians (simulacres els denomina el corresponsal), són una part més de les festes a la Patrona. No obstant això cal ressaltar que ja es mencionen els personatges bíblics que apareixen en les nostres processons junt amb les “Santes” (preciosas niñas).

             No s'especifica cap programa d'actes concret i pareix que només se celebren dos dies de festa (possible error d'impremta o del corresponsal, ja que en 1878 es mencionen més dies de festa). Menciona la participació de dos bandes de música.

 LES FESTES DE 1878.-

             L'any 1878, torna a aparéixer una altra menció sobre les festes de Callosa, esta vegada en el diari “El Constitucional” el dia 28 de setembre:

“FIESTAS.- En los días 13, 14, 15, 16 y 17 del próximo octubre deben tener lugar en Callosa de Ensarriá las que se celebran todos los años en dicha villa en honor de su patrona la Virgen de las Injurias.

            En dichas fiestas además de la función religiosa habrán el día segundo y tercero simulacros entre las comparsas de moros y cristianos con arcabuces construidos para disparar pólvora únicamente sin comprensión alguna, con cinco músicas recorrerán las calles y se dispararán castillos de fuegos artificiales en las tres primeras noches, y en las tardes de los días 16 y 17, se correrán en la plaza de Alfonso XII vacas emboladas.”

             En este cas, continua sent una menció sobre les festes que es van a celebrar pròximament. Ja es menciona de forma expressa la importància que té la part de Moros i Cristians, incidint sobre els “simulacros” i especialment amb els arcabussos.

             Encara que no s'especifica cap programa d'actes concret sí que es pot apreciar una xicoteta diferenciació entre els tres primers dies (els tres dies principals de festes) i els dos següents (dies de bous). En este any es menciona la participació de cinc bandes de música.

            La plaça, on se “correran …vacas emboladas”, d'Alfons XII és una antiga denominació de l'actual plaça d'Espanya (la plaça).

 LES FESTES DE 1882.-

Fins a l'any 1882 no torne a trobar una altra menció de les festes de Callosa, en este cas en el diari “El Graduador” del 5 d'octubre:

            “MAS FIESTAS.- Nos escriben de Callosa de Ensarriá participándonos que en los días 8, 9 y 10, tendrán lugar en dicha villa las tradicionales fiestas que anualmente se celebran en honor a Nuestra Señora de las Injurias, con suntuosas funciones religiosas, comparsas de moros y cristianos, ocho bandas de música, magníficos castillos de fuegos artificiales y demás pormenores que anunciarán los programas.

También tendrá lugar en dichos días la feria que anualmente se celebra”

 LES FESTES DE 1883.-

             L'any 1883 trobem noves mencions de les festes de Callosa, en este cas en dos diaris, “El Eco de la provincia” del 26 de setembre i en “El Graduador” del 28 de setembre:  

“ECOS DE LA PROVINCIA

26 de septiembre de 1883.

            El Ayuntamiento de Callosa de Ensarriá ha acordado solemnizar con gran pompa las tradicionales fiestas y feria que anualmente celebran en honor de su excelsa patrona María Stma. la Virgen de las Injurias, y para que tengan toda la brillantez que el acto requiere ha dispuesto los festejos que se anuncian en el siguiente programa:

             Día 13.- En este día y los siguientes, aparecerá la población vistosamente engalanada con banderas y gallardetes.

            A las siete de la noche habrá repique de campanas, iluminación y retreta por ocho bandas de música que recorrerán las calles de la población.

            A las ocho comenzará la magnífica verbena en la plaza del Convento, donde se halla situada la feria, la cual se hallará iluminada a la veneciana, elevándose durante dicho acto, multitud de globos aereoestáticos.

             Día 14.- Al amanecer recorrerán las músicas las calles de la villa, tocando diana, y se repetirá el repique general de campanas.

            A las seis tendrá lugar la entrada en el pueblo de las comparsas de moros y cristianos y cabalgatas, recorriendo las calles de la villa acompañadas cada una de ellas por su correspondiente música.

            A las nueve se trasladará en solemne procesión la Virgen de las Injurias desde el convento de su nombre a la iglesia parroquial; a las diez se celebrará la misa a toda orquesta del maestro Mochales, y sermón que pronunciará una dignidad eclesiástica de la ciudad de Valencia, cuyas funciones religiosas se repetirán en los días sucesivos.

            Terminados estos actos religiosos, varias comparsas de niñas ejecutarán diversos bailes moriscos por las principales calles de la población.

            A las seis de la tarde se verificará la suntuosa procesión, a la que asistirán las comparsas de moros y cristianos y otras, representando actos bíblicos, por las más hermosas jóvenes de esta villa, figurando a Ester, la heroína Judit, etc, etc.

            La plaza de Alfonso XII estará iluminada con profusión de luces de bengala.

            A las nueve de la noche bailarán las comparsas por las calles y plazas, terminando los festejos de este día con el disparo de un castillo de fuegos artificiales.

             Día 15.- Al amanecer diana como el día anterior.

            A las siete aparecerá el ejercito al mando del valeroso Alamar frente a la población, acampado a un kilómetro de la misma, en sus tiendas de campaña, y permanecerá allí hasta las diez, en que las fuerzas cristianas que guarnecen la población, les atacarán, haciéndoles levantar sus tiendas, empeñándose un reñido combate, obligando los moros a los cristianos a retirarse y encerrarse en la fortaleza, situada en la plaza de Alfonso XII.

            A las tres de la tarde, los sarracenos mandarán una embajada en la que se intimará la rendición de la plaza, y al ser despreciada por los cristianos, será atacada y tomada por asalto por las huestes moriscas.

            A las nueve de la noche, se repetirán los bailes como el día anterior, y a las diez se disparará una cuerda de fuegos artificiales en la plaza de Alfonso XII.

             Día 16.- A las cinco de la mañana, diana por las ocho bandas de música, y a las ocho aparecerán las huestes cristianas al mando del bravo capitán Briones, acampadas en el punto denominado Barceloneta, cuyo campamento será atacado a las once por los moros, y después de ser rechazados por los cristianos, se replegarán en la población y se encerrarán en el castillo.

A las tres de la tarde, los cristianos recuperarán el castillo y plaza después de una reñida batalla.

A las seis será devuelta la Virgen a su convento en magnífica procesión, y a su entrada se quemará un caprichoso ramillete de fuegos de artificio.

             En las noches de los días 13, 14, 15 y 16, se verificarán magníficas funciones dramáticas en el elegante Coliseo de esta villa, terminando los festejos en los días 17 y 18 con dos corridas de toros.

Callosa de Ensarriá 15 de septiembre de 1883. – El Alcalde accidental, José Ronda. – El Secretario, José Ortega.”

            En estes publicacions de 1883, ja ens trobem amb un programa d'actes, perfectament detallat de les nostres festes. Més que una menció periodística sobre les festes és un comunicat de l'Ajuntament, i ve firmat per l'alcalde accidental, D. José Ronda i pel secretari, D. José Ortega.
             El programa d'actes és pràcticament el mateix que el que coneixem per la publicació del primer “llibre de festes” que es conserva, de l'any 1892, la qual cosa també ens pot indicar que l'estructura dels actes de les nostres festes, possiblement, siga el mateix des dels seus inicis: Primer dia, inici de les festes (la vespra), amb cercaviles (arranca) i revetla; segon dia, Entrada i celebracions religioses, misses i processons; Tercer i Quart dia, simulacres de les batalles, guanyant un dia els moros i l'altre els cristians.

             Cal ressaltar que ja es mencionen en este programa dos actes molt importants, com són el ball de les pastoretes (…unas cuantas comparsas de niñas ejecutarán diversos bailes moriscos por las principales calles de la población) i els balls moro i cristià (…bailarán las comparsas por las calles i plazas).

            També es menciona l'aparició dels personatges bíblics en les processons, però en este cas apareix el nom d'una “nova Santa” (….figurando a Ester, la heroína Judit, etc, etc.). No se si es deu a un error a l'escriure el nom o que en alguna època va aparéixer una nova Santa, ja que en 1877 només es menciona la formosa Judit, Santa Úrsula i Santa Bàrbara.

 LES FESTES DE 1884.-

             L'any 1884 tornen a aparéixer dos mencions de les festes de Callosa, en este cas, ambdós, en el diari “El Graduador” del 19 d'octubre i de l'1 de novembre:

“AVISO.

Los días 26, 27, 28, 29 y 30 del actual, se celebrarán en la villa de Callosa de Ensarriá las fiestas de la Patrona de la misma, Nuestra Señora la Virgen de las Injurias, a la par que la feria que se celebra allí todos los años. Habrá iluminación general, comparsas de moros y cristianos, concurriendo seis músicas, funciones religiosas, predicando tres distinguidos oradores, tres de teatro y fuegos artificiales, terminando con dos corridas de vacas”

“MAGNIFICAS.- Lo han sido las fiestas celebradas en Callosa de Ensarriá, luciendo mucho la procesión y las comparsas de moros y cristianos.

Mucha gente que acudió de los pueblos circunvecinos, pasó un buen día y ha disfrutado de agradable temperatura”.

             En estes xicotetes mencions de les festes de l'any 1884 cal ressaltar les dates de celebració de les mateixes, des del 26 al 30 d'octubre. Són unes dates certament estranyes, ja que no coincidixen amb el segon diumenge d'octubre, com és tradicional. Possiblement es va produir algun esdeveniment que va impedir la realització de les festes en les dates normals. Destacar també la menció, a manera de molt xicoteta crònica, realitzada de les festes.

            LES FESTES DE 1888.-

             Fins a l'any 1888 no he trobat una nova menció de les festes de Callosa en els diaris de la província d'Alacant. En este cas és el diari “El Alicantino. Diario Católico” on es realitza una xicoteta menció sobre l'anunci de les pròximes festes de Callosa el dia 7 d'octubre. 

“Domingo 7 de octubre de 1888

Según nos escriben de Callosa de Ensarriá, se hacen grandes preparativos para las próximas fiestas que se han de celebrar en aquella localidad en honor a nuestra Señora de las Injurias, patrona del pueblo.

            Los festejos que se disponen con este motivo prometen ser magníficos, figurando en el programa los tradicionales simulacros de moros y cristianos, en los que se hará una exhibición de ricos y vistosos trajes.”

 LES FESTES DE 1892.-

            Quatre anys després, l'any 1892, el diari “El Alicantino. Diario Católico”, torna a realitzar una menció sobre les pròximes festes de Callosa:

“Viernes, 7 de octubre de 1892

            Se ha repartido con profusión el Programa de las fiestas y feria que la villa de Callosa de Ensarriá celebra en honor a su Patrona la Virgen de las Injurias, cuyos números principales son los siguientes:

             Día 8.- En este día y los siguientes aparecerá la población vistosamente engalanada con banderas y gallardetes.

            A las siete de la noche habrá repique general de campanas y dará principio el pasacalle por una banda de cinco dulzaineros de los más aventajados de la provincia y por cinco bandas de música, recorriendo las principales calles de la población.

            A las ocho y media se verificará la verbena por todas las músicas en la plaza del Convento, donde se halla situada la feria, durante este acto, se elevarán globos aereostáticos, cohetes voladores y estará iluminada la plaza a la veneciana.

            Día 9.- Antes de amanecer se reunirán las comparsas de moros y cristianos en el campamento, y a las seis tendrá lugar la entrada en el pueblo, recorriendo las principales calles de la villa, acompañadas cada una de ellas de su correspondiente música, abriendo la marcha la banda de dulzaineros.

            A las ocho se celebrará misa de campaña donde asistirán todas las comparsas y será amenizada por los acordes de todas las músicas.

            A las nueve se trasladará en procesión la Virgen de las Injurias, desde el Convento a la Iglesia Parroquial; a las diez se celebrará la misa a toda orquesta del Maestro Mochales, estando encargado de la Oración Sagrada el M.I.S. Doctor D. Miguel M. Gil, Doctoral de la Colegiata de Alicante, cuya función religiosa se repetirá los demás días.

            A las seis de la tarde se verificará la procesión a la que asistirán las comparsas de Moros y Cristianos y muchos personajes bíblicos; en el trayecto de la misma habrá luces de bengala y elevación de globos.

            Terminando los festejos de este día con un magnifico castillo de fuegos artificiales.

            Día 10.- Al amanecer, diana por todas las músicas y bandas de dulzaineros que recorrerán las calles de la población.

            A las ocho aparecerá en ejército marroquí al mando del valeroso Alhamar, acampado a un kilómetro de la población en sus tiendas de campaña, y permanecerá allí hasta las diez en que las fuerzas cristianas les atacarán, haciéndoles levantar sus tiendas, y encerrarse en su fortaleza situada en la plaza de Alfonso XII.

            A las tres de la tarde los sarracenos mandarán una embajada en la que se intimará la rendición de la plaza, la que será atacada y tomada por asalto por las huestes moriscas.

            A las diez, se disparará una cuerda de fuegos artificiales en la plaza de Alfonso XII.

            Día 11.- Al amanecer, diana por las músicas y dulzainas como el día anterior, y a las ocho continuará el gran simulacro de moros y cristianos que terminará por la tarde con la rendición de la plaza que será tomada al asalto por los cristianos.

            A las seis de la tarde será devuelta la Virgen a su convento en magnífica procesión y a su entrada se quemará otro castillo de fuegos artificiales.

            Días 12 y 13.- Continúan los esparcimientos populares, celebrándose espectáculos al estilo del país.”

             Igual que en 1883 esta menció en la premsa consistix en una indicació dels actes a celebrar en les pròximes festes i fira de Callosa, si bé comença indicant que “se ha repartido con profusión el Programa de las fiestas i feria…” , la qual cosa ens pot fer pensar que és el primer any que s'edita i repartix el programa de festes, i de fet és el primer que es conserva.

            D'altra banda, com ja s'ha indicat, el programa d'actes és bàsicament el mateix que es realitza, almenys, des de 1883.

 LES FESTES DE 1897.-

            Per a les festes de 1897 ens trobem, no amb una menció sobre les festes de Callosa, sinó amb una crònica d'allò que s'ha succeït en les mateixes, i realitzada en dos parts. Les publica el diari “La Correspondencia Alicantina” els dies 12  i 17 d'octubre:  

Desde Callosa de Ensarriá

 Señor director de La Correspondencia Alicantina.

             La falta de tiempo mas bien que el deseo de complacerle, me han impedido noticiarle detalladamente los preparativos de la tradicional fiesta con que se obsequia anualmente en esta población a la Virgen de las Injurias.

            Respecto a la afluencia de forasteros, no exagero con decir que ha sido extraordinariamente numérica, en ourtre de la qualité, pues son muchos los amigos a quien he oído quejarse por falta de camas, sobrando, como sobra, la comida para resistir una invasión de mongoles.

            Esto se explica perfectamente si se tiene en cuenta la época oportuna de la estación, la fama hospitalaria de que goza Callosa, la brillantez de los espectáculos y la buena venta que se han hecho de las cosechas que se han vendido pronto y bien; acudiendo por consiguiente todos los pueblos de la comarca a cambiar los papelitos que toman con mucho recelo los incautos hijos del campo.

            Escuso decir, que ha sido necesario añadir nuevas casetas a las muchas que había, que hay tres tíos vivos y que de doce turroneros, la mayor parte en el primer día han suspendido sus funciones de vendedor por no haber de qué.

            Al comenzar a describir las fiestas, no puedo hacerlo sino de una manera superficial, necesitando por el contrario muchas columnas de su leído diario para dar cabida a los innumerables detalles del programa. Así pues diré que la velada musical resultó muy agradable, armonizada por los cohetes voladores y globos aereoestáticos,  alumbrando la plaza del Convento millares de faroles a la veneciana.

            El domingo, después de las ceremonias de rúbrica, tales como el repique general de campanas, diana, y la pomposa entrada en la población por las filaes, presidida por las autoridades se ha dado comienzo a la función religiosa, cantándose a toda orquesta la misa del maestro Iranzo.  Del panegírico se encargó un elocuente y célebre orador sagrado que pintó de una manera acabada y magistral las excelencias de la Virgen de las Injurias, cautivando al numeroso auditorio que invadía las espaciosas naves del templo, con su armoniosa voz e inspirada palabra.

            Concluida la misa, me personé en la cárcel, para lo cual fui invitado, en donde se hallaban ya las autoridades y la mayor parte de la créme callosina, con el fin de presenciar la comida que, en un salón del en otro tiempo correccional, se obsequiaba a los presos de la cárcel.

            Todos los platos fueron probados y aprobados por el dignísimo juez don Miguel, el alcalde D. Joaquín Grau y gran multitud de concurrentes que convinieron conmigo en que la comida era abundante y suculenta, la cual fue servida por los empleados de la cárcel y a los acordes de la música nueva de la población.

            Después de presenciar este cuadro de tristeza, abandonamos aquel lugar de expiación para continuar por la tarde con un número extraordinario.

            El señor Grau con el objeto de dar variedad a los festejos, supo contratar al aereonauta capitán Gaullar, para verificar tres ascensiones en los tres días de fiestas. En la primera se ha elevado a más de mil metros, y le hubiera costado cara la subida, si la decisión y el arrojo del reputado abogado D. Marcelino Blanquer no hubiera librado al temerario Gaullar de una muerte cierta, cogiéndose a la cuerda y evitándole la caída en un precipicio.

            Acto seguido se verificó la procesión en la que tomó parte todo el pueblo, figurando entre los personajes bíblicos las más hermosas jóvenes de la población. Resultó muy solemne como la de la mañana, aumentada aquella con el esplendor de infinidad de luces que adornan su paso.

            La función de teatro resultó muy animada, tanto por el público que recompensó con un lleno los sacrificios de la empresa, como por la compañía que supieron interpretar fielmente sus respectivos papeles.

            Pusiéronse en escena las zarzuelas “La Bruja”, “El dúo de la Africana” y “La leyenda del monje”.

            En ellas tomaron parte entre otros, el bajo señor Pérez Company, que trabajó con arreglo a la media asignación que se la paga, el barítono señor Ribas, que canta por amor al arte, el señor Pérez Seguí, que hace cuanto le da la gana de la voz, no siendo menos aplaudidos los señores Rovira, Vaquer, Grau, Favieres, Sellés y Moya que interpretó admirablemente el papel de Valentín.

            Y con esto y con la promesa de participarle cuanto ocurra de saliente, queda suyo affmo. s.s.

El Corresponsal

“Señor director de La Correspondencia Alicantina. 

            Querido amigo: cumpliendo lo prometido paso a decirle algo del resultado de las fiestas.

            La parte más saliente en los dos últimos días, aparte de las funciones religiosas, es la guerrilla de moros y cristianos; simulacro que se verifica en las afueras del pueblo sobre colinas elevadas y que presenta un buen golpe de vista por la espesa masa multicolor que se agita en todas direcciones, después de levantar el campamento a la aproximación del enemigo.

            El segundo discurso sagrado no desmereció del anterior, poniéndose el señor Taragosé, como en el otro, a la altura que siempre han rayado los predicadores de estas fiestas.

            Otro tanto podemos decir del discurso del tercer día a cargo del sacerdote don Joaquín Mora, profesor del colegio de segunda enseñanza de este pueblo; que con galanura de frase nada común y brillantes periodos, demostró sus profundos conocimientos filosóficos y el buen aprovechamiento de sus estudios en el Seminario.

            El aereonauta capitán Gaullar ha realizado felizmente las dos ascensiones más que tenía contratadas y que fueron celebradas por la multitud con muchísimos aplausos.

            Muy digna de encomio ha sido la idea del presidente del “Círculo Moderno”, al ofrecer dos comidas extraordinarias a los pobres del hospital a más de cuatrocientos bonos de pan, arroz y dinero, que fueron repartidos en medio de una concurrencia numerosísima y a los acordes de las cinco bandas de música comprometidas para las fiestas.

            Con tan plausible motivo enviamos nuestra más cordial enhorabuena a los pobrecitos del hospital y compañeros, y damos las gracias en nombre de estos a la antedicha sociedad, por tratarse de los pobres que faltos de hogar y de familia que les consuele en los últimos años, no les queda otra esperanza que la caridad de sus semejantes.

            Los tres castillos de fuegos artificiales muy bien, lo mismo que las cordaes, no sin tener que lamentar en una de éstas, la desgracia ocasionada por un cohete, que ha puesto en grave peligro la vista del joven Fernando Doménech.

            Las procesiones muy bien organizadas, lo mismo que los bailes al estilo del país, danzas, carreras de gallos y demás espectáculos que sería prolijo enumerar.

            Las funciones de teatro con la misma animación que el primer día, por lo cual felicitamos al empresario D. Luis que no ha escaseado medios para dar a las funciones el aparato debido, trayendo desde Valencia un completo surtido de trajes.

            Después de varias reuniones y charlas con D. Miguel Escobar se organizó una noche una soirée en el espacioso salón de doña Carmen Peiro.

            Acudieron entre otras las señoritas García y Garrigós y las señoritas Ivorra, y doña Adelina, de Alicante; las señoritas Escobar, Concha Favieres, Enriqueta y Matilde Ronda, Encarnación y Matilde Escobar, y otras que sentimos no recordar.

            El sexo feo estaba representado por lo más selecto de la población que invadió desde las primeras horas de la noche el salón al tener noticia del concierto organizado por una profesora de Valencia y D. Vidal de la Rochette.

            El Sr. La Rochette con la maestría que le distingue ejecutó varias piezas de su vasto y escogido repertorio, muchas de ellas a cuatro manos con su sobrina la lindísima e inteligente señorita Consuelito Bernabeu que arrancaron fuertes y prolongados aplausos.

            No menos aplaudida fue la Mezo-soprano, señora García y el dúo de “La Tempestad”,  interpretado maravillosamente por la señorita Ronda y el señor Moya.

            Al final, y después de bailar los lanceros y algunos rigodones se cantaron malagueñas por el joven D. Pedro Grau que posee una regular voz.

            La velada resultó muy agradable, mucho más siendo la despedida de los festejos que tan gratos recuerdos nos ha dejado.

            Las dos corridas de novillos no han dado el resultado que se esperaba, pues además de la inferior calidad de los toros que no obedecían al capote, los aficionados han sido unos maletas.

            Es cuanto hoy puede decirle su buen amigo y compañero. 

El Corresponsal”

            Comentar estes dos cròniques de les festes de 1897, podria requerir un article complet sobre les mateixes, però si m'agradaria realitzar unes xicotetes anotacions.

           En primer lloc realitzar una apreciació sobre la importància de les festes i fira de Callosa en aquells anys, com ens dóna a entendre el corresponsal al mencionar l'afluència “extraordinaria” de gent, la instal·lació de tres “tio vivos” o la indicació que els torroners (12 parades) van quedar sense existències el primer dia.

            És la primera vegada que trobem la paraula “filaes”. En la resta d'articles que hem vist sempre s'han anomenat a les “comparses”.

            També ressaltar dos actes interessants; un d'ells realitzat per les autoritats (la “creme”), com el menjar oferit als presos de la presó, i un altre realitzat pel “Circulo Moderno” que és l'oferiment de dos menjades als pobres de l'hospital, junt amb altres regals. Quant a este últim acte ens indica el corresponsal que és una nova idea del president del “Circulo Moderno” i que possiblement siga l'embrió d'un acte actual com les “paelles a l'asil”.

             Els actes pròpiament de moros i cristians a ressaltar són la “pomposa entrada” junt amb les processons i sobretot les “guerrillas de moros i cristianos”. Arribats a este punt cal ressaltar que és molt curiós que en cap dels articles es mencionen les ambaixades.

             Mencionar també la importància de les funcions religioses i la importància que tenia el “predicador”; en el primer dia no es menciona el seu nom mentres que el segon i tercer dia van ser el Sr. Taragosé  i D. Joaquín Mora.

             És extraordinari el capitol de l'ascensió en globus pel capità Gaullar i l'anècdota contada sobre el succeït durant la primera ascensió. És de suposar que per a l'època la realització d'una ascensió en globus a Callosa seria tot un esdeveniment.

             Per a acabar, mencionar la importància del programa d'espectacles, sobretot sarsueles, que es realitzaven tots els dies de festes; i l'organització d'una “soirée”, on va assistir “lo más selecto de la población” acompanyats al piano pel Sr. La Rochette com a fi de festa. 

 LES FESTES DE 1898.-

            L'última referència a les nostres festes en el segle XIX, la trobem el 22 d'octubre de 1898 en el diari “La Correspondencia Alicantina”:

Desde Callosa de Ensarriá 

Señor director de La Correspondencia Alicantina.

             Muy señor mío y amigo: Mucho tiempo hace que no he molestado la atención de los lectores del periódico de su digna dirección, no por falta de materia, puesto que sobrada hay aunque no sea sino enumerando las repetidas torpezas y arbitrariedades que, naciendo en las altas esferas del poder repercuten con estrépito en estas desheredadas y pacienzudas poblaciones; pero no, no están los tiempos para bollos, como vulgarmente se dice, y no hay modo posible de meter mano a las gestiones de nuestros incomparables gobernantes, mientras la liberalesca furia no deponga sus iras con el alzamiento de la suspensión de garantías.

            No lejos el día en que esto debe suceder, aplazamos para entonces el relato de una serie de verdades que aunque amargas para algunos, serán saboreadas con paladar exquisito por la mayoría de este vecindario por no decir su totalidad.

            Las fiestas celebradas la pasada semana en honor a nuestra Patrona la Virgen de las Injurias, han superado en todas las esperanzas, tanto por la extraordinaria afluencia de forasteros como por la solemnidad y aparato que han revestido todos los números del programa. Alguna nubecilla ha empañado, sin embargo, el brillo de la armonía que reza de ordinario entre los que toman parte en las fiestas, pues hemos oído quejarse a los mayordomos y festeros de las arbitrariedades y falta de tacto de la autoridad, la cual, ya apropiándose atribuciones que nunca han tenido los alcaldes, ya por carecer de energía para llevar al terreno de la prudencia las cuestiones que así lo exigen, ha caído en el más espantoso ridículo, al patrocinar actos que más vale no meneallos e hiriendo de muerte la continuación de una fiesta que por su tradición y ventajas, debían ser los primeros interesados en su prosperidad.

            Voilá se qu’eu dit. Yo me reservo mi opinión para ocasión más propicia.

            Como son muchos los números de LA CORRESPONDENCIA que se dejan de recibir en esta población y vecinas, no sería difícil averiguar el lugar de las filtraciones, ya que es tan corto el trayecto entre Alicante y Altea.

            De usted afectísimo servidor y amigo. 
El Corresponsal”   

            Este article més que una crònica o menció de les festes pareix una queixa a les autoritats, donant a entendre que és per alguna intromissió de les mateixes en l'organització dels actes de les festes, arribant inclús a dir el corresponsal que estos actes poden acabar “hiriendo de muerte la continuación de una fiesta que por su tradición y ventajas, debían ser los primeros interesados en su prosperidad”.

           Per tant acabem les festes del segle XIX de la mateixa manera que va ser el dit segle, una època convulsa i on es van produir grans canvis en tots els aspectes, tant socials, econòmics, etc.
No hay comentarios:

Publicar un comentario